Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari aferente proiectului ? Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizare utilitati la Scoala Speciala nr.2 Buzau?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
170.160 RON

Castigatorul Licitatiei: AUDIO NOVA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145173/03.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140571
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Botezatu, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotari aferente proiectului ? Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizare utilitati la Scoala Speciala nr.2 Buzau?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scoala Speciala nr.2 Buzau , str. Horticolei, nr. 52, judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Dotari aferente proiectului ? Extindere cladire cu dotarile corespunzatoare si modernizare utilitati la Scoala Speciala nr.2 Buzau?Echipamente specifice pentru persoanele din invatamantul special- respectiv hipoacuzici - SISTEM FM - proiectoare cu efecte sonore; proiectoare care disperseaza lumina;masina de cusut tip triplock.; masina de cusut liniara; masina de cusut cu doua ace; masina de finisat; masina de cusut butoniera; masina de cusut nasturi; presa de calcat cu manecar; fier de calcat; masina de calcat tip limba(masa de calcat + fier de calcat); masina de sectionat; masina de tricotat;masina de bobinat; stingator de incendiu cu pulbere min.6 kg ;stingator de incendiu cu CO2; trusa sanitara; salopeta; trusa unelte; platforma electroizolanta pentru interventii 550x550x110 mm; covor cauciuc electroizolant; manusi de cauciuc electroizolant 1KV; cizme electroizolante 1KV; ochelari de protectie;indicator JT
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33196200-2 - Dispozitive pentru persoanele cu deficiente (Rev.2)
31518600-6-Proiectoare orientabile (Rev.2)
35111000-5-Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)
42700000-3-Utilaje pentru productia de textile, de imbracaminte si de piele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
170, 160RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10527 Denumirea: LOT 4 Echipamente specifice pentru persoanele din invatamantul special - DISPOZITIVE PENTRU PERSOANE
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AUDIO NOVA S.R.L.
Adresa postala: STR ARDELENI, NR 7, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 140073, Romania, Tel. 021/210.33.27, Email: [email protected], Fax: 021/210.46.12, Adresa internet (URL): www.audionova.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 212700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 170160.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013
VI.2) Alte informatii
In situatia a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret prin intermediul unor solicitari de clarificari formulate in SEAP. In cazul in care cerintele de calificare se demonstreaza prin invocarea sustinerii de catre o terta persona in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte conditiile prevazute la art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006. Tertul sustinator va prezenta declaratia privind eligibilitatea si pe cele de conformitate cu art. 69^1 si 181, respectiv Formularele B1, B11 si B12 ? literele a), c^1) si d). In cazul unei oferte comune, fiecare asociat va depune toate documentele solicitate cu titlul de documente de calificare, oferta tehnica urmind a fi prezentata numai de liderul asociatiei, in numele acesteia. Nedepunerea unei oferte care sa contina toate informatiile/documentele solicitate prin Documentatia de Atribuire in termenul prevazut in aceasta atrage respingerea respectivei oferte. Corespondenta intre operatorii economici si autoritatea contractanta se va realiza prin intermediul facilitatilor puse la dispozitie de SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120640, Romania, Tel. +40 238414112, Email: [email protected], Fax: +40 238714198, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 12:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer