Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari de specialitate din cadrul proiectului ,,Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj ? cladirile (fost Centru Militar Judetean) , Muzeul Judetean de Istorie Zalau si Galeriile de arta Ioan Sima?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
605.285 RON

Castigatorul Licitatiei: ARHITECTURA & MOBILI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 137454/21.11.2012
Informatii anunt de participare asociat 130849
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel. +40 0260614120, Email: [email protected], Fax: +40 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotari de specialitate din cadrul proiectului , ,Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj ?cladirile (fostCentru Militar Judetean) , Muzeul Judetean de Istorie Zalau si Galeriile de arta Ioan Sima?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrulde Dezvoltare Culturala si Turistica a Judetului Salajcladirilefostul Centru Militar Judetean , Muzeul Judetean de Istorie Zalau si Galeriile de arta Ioan Sima.
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are scop achizitionarea dotarilor de specialitate din cadrul proiectului , ,Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Consiliului Judetean Salaj ?cladirilefostl Centru Militar Judetean , Muzeul Judetean de Istorie Zalau si Galeriile de arta Ioan Sima?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39153000-9 - Mobilier pentru sali de conferinte (Rev.2)
39151000-5-Diverse tipuri de mobilier (Rev.2)
39151300-8-Mobilier modular (Rev.2)
45421153-1-Instalare de mobilier incorporat (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
605, 285RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
48
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S139-232364din27.07.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12547 Denumirea: Dotari de specialitate din cadrul proiectului , ,Restaurarea patrimoniului istoric si cultural al Con
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARHITECTURA & MOBILI S.R.L.
Adresa postala: Str.Dorobantilor, Nr. 14-16, Ap.56, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania, Tel. 0364/882320, Email: [email protected], Fax: 0364/882320, Adresa internet (URL): www.g-mobili.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 605285.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013 Domeniul major de interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, crearea si modernizarea infrastructurilor conexe" Axa prioritara "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului"
VI.2) Alte informatii
Daca operatorul economic prezinta decl. IMM(B 5), beneficiaza de reducere cu 50% pt. cifra de afaceri, garnt.participare, garant. buna executie. Restituire garant.participare: dupa semnarea contract. achizitie publica, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei valab ofertei. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.Ofertantul va prezenta Decl. acceptare a conditiilor contractuale, eventualele obiectiuni cu privire la clauzele contractuale negociabile se vor formula in scris, cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile in forma propusa de ofertant, si vor fi anexate;daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru Autoritatea Contractanta, oferta va fi considerata neconforma ? Formular nr.16.In DA orice norme, marci, standarde si certificate vor fi insotite de mentiunea ?sau echivalent?.Ofertantul are obligatia de a preciza in cadrulofertei, respectiv Formularul ? anexa 1 Informatii generale, adresa de corespondenta.Daca in urma aplicarii crit. atribuire ?pretul cel maiscazut? doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, Autoritatea Contractanta va solicitaofertantilor, o noua propunere financiara in plic inchis care va fi depusa la o data si ora stabilita.Restituirea garantiei de buna executie: Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza: -cel mult 14 zile de la data intocmirii ultimului procesul verbalde receptie a produselor care fac obiectul contractului, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra lui.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450026, Romania, Tel. +40 260/644551, Fax: +40 260/644551
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
Adresa postala: Adresa postala: P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12, : , Romania, Tel. +40 260614120, Email: Fax: +40 260661097, Adresa internet (URL): www.cjsj.ro, Localitatea: Zalau, ,Cod postal: 450058, Romania, Tel. +40 260614120, Email: [email protected], Fax: +40 260661097
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.11.2012 08:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer