Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Dotari in cadrul proiectului ?Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamt ? prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si cladirilor de patrimoniu: Muzeul de Etnografie, M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
762.753 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. EURODIDACTICA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141871/20.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137597
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, In atentia: Carmen-Irina Buliga, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou regional sau local
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Dotari in cadrul proiectului ?Restaurarea si punerea in valoare a zonei istorice si culturale Curtea Domneasca din municipiul Piatra Neamt ? prin reabilitarea, dotarea si punerea in valoare a siturilor si cladirilor de patrimoniu: Muzeul deEtnografie, Muzeul de Arta, Teatrul Tineretului, Turnul Clopotnita, Ruinele beciului si Ruinele zidului de incinta ale curtii domnesti si muzeul aferent?, cod SMIS 5868
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in furnizarea de mobilier specific pentru Teatrul Tineretului, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Arta si Muzeul Curtii Domnesti, aparate de control al umiditatii, stingatoare incendiu, masini de spalat recuzita textila, frigidere, computere.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39111200-5 - Scaune de teatru (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
31625100-4-Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)
39150000-8-Diverse tipuri de mobilier si de echipament (Rev.2)
39711130-9-Frigidere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
762, 753RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S029-045369din09.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21.966 Denumirea: Lot 1 ? mobilier necesar dotarii Teatrului Tineretului, Muzeului de Etnografie, Muzeului de arta si
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. EURODIDACTICA S.R.L.
Adresa postala: str. Drumul Garii Balote?ti, nr. 20, jud. Ilfov, ,Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075100, Romania, Tel. + 040 212425082, Email: [email protected], Fax: + 040 212425083
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 725253.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 496248.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 21.967 Denumirea: Lot 4 ? Elecrocasnice Teatrul Tineretului : masini de spalat recuzita textila, frigidere si calculat
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GERMROM TRADING IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: str. Pascani, bloc 19, sc. 2, ap. 10, jud. Dolj, ,Localitatea: Craiova, Cod postal: 200151, Romania, Tel. +040 251520520, Email: e-mail [email protected], Fax: +040 251520520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 17500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14876.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007 ? 2013, Axa Prioritara 5 ? Domeniul Major de Interventie 5.1. -?Reabilitarea Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea /modernizarea infrastructurilor conexe?
VI.2) Alte informatii
1. completare II.1.6. coduri de clasificare CPV :42716120 ? 5 masini de spalat ( rev. 2) ; 38931000-0 aparate de verificare a temperaturii si a umiditatii; 42141400-3 - volanti si scripeti.2. Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor art. 82, alin. 4 din HGR nr. 925/2006.Procedura de atribuire fiind offline fara etapa finala de licitatie electronica , daca se va constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturiegale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.3. Formular model pentru solicitari de clarificari ? formular nr. 14 si model eventuale contestatii ? formular nr. 15
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr. 6-8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 10:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer