Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,DOTARI SPECIFICE INFRASTRUCTURII DE SANATATE? din cadrul Proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.782.380 RON

Castigatorul Licitatiei: NEOMED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135824/23.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129840
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Cojocaru Camelia ? Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 231514712/4111/5127, In atentia: Iacob Irinel ? Manager proiect Serviciul Proiecte, Cooperare Internationala si Parteneriate, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,DOTARI SPECIFICE INFRASTRUCTURII DE SANATATE? din cadrul Proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Jude?ean de Urgen?a Mavromati Boto?ani, mun. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de utilaje ?i echipamente tehnologice, inclusiv dotari pentru proiectul ?Reabilitarea Spitalului Jude?ean de Urgen?a Mavromati Boto?ani?: LOT: 1: ? Ascensoare comun persoane: 3 buca?i;? Ascensoare pentru interven?ie pompieri: 1 bucata.LOT 2: ? Pat spital: 531 buca?i;? Masa anexa pat: 531 buca?i;? Vesela inox - cani: 1000 buca?i;? Vesela inox - farfurii: 1000 buca?i;? Carucior vesela: 69 buca?i;? Cura?ator plosca: 35 buca?i.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42416100-6 - Ascensoare (Rev.2)
33100000-1-Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
33192120-9-Paturi de spital (Rev.2)
34911100-7-Carucioare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 782, 380RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
nr. 4639 din 12.04.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S99-164909din25.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13291 Denumirea: LOT 2 - DOTARI DE SPECIALITATE
V.1) Data atribuirii contractului 03.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NEOMED S.R.L.
Adresa postala: STR.HOREA NR 1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 3700, Romania, Tel. 0259435571, Email: [email protected], Fax: 0259476818, Adresa internet (URL): www.neomed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5782380.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Opera?ional Regional 2007 ? 2013 Axa prioritara3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interven?ie: 3.1 ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
VI.2) Alte informatii
Clarificarile la doc de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. Op ec ofertanti care se incadreaza in categoria I.M.M., conform Legii nr. 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.In conformitate cu prev art. 186 si 190 din ordonanta de urgenta, ofertantul isi poate demonstra sit economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire , comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu pret egal clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, in urma careia operatorii economici vor fi instiintati in ceea ce priveste data si ora depunerii unei o noi propuneri financiare, pe baza careia vor fi departaja?i.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Pia?a Revolu?iei nr.1-3 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2012 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer