Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,DOTARI SPECIFICE INFRASTRUCTURII DE SANATATE? din cadrul Proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? ASCENSOARE. Nr. de inregistrare in SMIS ? 12156.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
796.800 RON

Castigatorul Licitatiei: SC DUAL PRO- SERV SRL
Anunt de atribuire numarul 139492/18.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135707
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Antonela Patrascu, Tel. +40 231514712/4111/5127, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,DOTARI SPECIFICE INFRASTRUCTURII DE SANATATE? din cadrul Proiectului ?Reabilitarea Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani? ? ASCENSOARE. Nr. de inregistrare in SMIS ? 12156.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Jude?ean de Urgen?a Mavromati Boto?ani, Municipiul Botosani.
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare ascensoare pentru proiectul ?Reabilitarea Spitalului Jude?ean de Urgen?a Mavromati Boto?ani?: ? Ascensoare comun persoane: 3 buc;? Ascensoare pentru interventie pompieri: 1 buc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42416100-6 - Ascensoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
796, 800RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S196-322432din11.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4672 Denumirea: DOTARI SPECIFICE INFRASTRUCTURII DE SANATATE-Reabilitarea Spitalului Judetean Mavromati ASCENSOARE
V.1) Data atribuirii contractului 07.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DUAL PRO- SERV SRL
Adresa postala: BUCURESTI, SECTOR 4, CALEA SERBAN VODA, NR.282, BLOC 3B, SCARA D, ETAJ 1, AP.104, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040221, Romania, Tel. 0213373180, Email: [email protected], Fax: 0213373180
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1147432.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 796800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013 Axa prioritara3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie: 3.1 ? ?Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?
VI.2) Alte informatii
Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare. Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, in ceea ce priveste secretul comercial si protejarea intelectuala, ofertantul va preciza care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale. Op. Ec. ofertanti care se incadreaza in categoria I.M.M., conform Legii nr. 346/2004 vor face dovada, pe proprie raspundere, indeplinirii cumulative a conditiilor privind numarul mediu anual de salariati si a cifrei de afaceri anuala.In conformitate cu prevederile art. 186 si 190 din ordonanta de urgenta, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire , comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu pret egal clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, in urma careia operatorii economici vor fi instiintati in ceea ce priveste data si ora depunerii unei o noi propuneri financiare, pe baza careia vor fi departajati.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conf art 256 2 alin.1lit.a din OUG 34/2006: contestatiile se formuleaza in termen de 10zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Pia?a Revolu?iei nr.1-3 , ,Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel. +40 231514712, Email: [email protected], Fax: +40 231514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.04.2013 12:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer