Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Drumuri de interes local, infiintare retea canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, Centru de Cultura si Traditie Populara in comuna Branesti, jud. Dambovita


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.495.534 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. POTENTIAL CONS S.R.L. TARGOVISTE
Anunt de atribuire numarul 93700/30.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86579
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Branesti (Primaria Branesti)
Adresa postala:  comuna Branesti, str. Principala, nr.221, jud. Dambovita, Localitatea:  Branesti, Cod postal:  137055, Romania, Punct(e) de contact:  Constantin Oprea, Tel. 0245231275, Email:  [email protected], Fax:  0245231275, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Drumuri de interes local, infiintare retea canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, Centru de Cultura si Traditie Populara in comuna Branesti, jud. Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Branesti, judetul Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Drumuri de interes local, infiintare retea canalizare si statie de epurare ape uzate menajere, Centru de Cultura si Traditie Populara in comuna Branesti, jud. Dambovita ? faza executie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 495, 534RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarii
20%
Descriere:
3.
Perioada de garantie a lucrarii
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
65/29.01.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 129 Denumirea: Contract executie lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 4/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. POTENTIAL CONS S.R.L.TARGOVISTE
Adresa postala:  STR. GIMNAZIULUI , NR. 18, Localitatea:  TARGOVISTE, Cod postal:  130017, Romania, Tel. 0245611384, Email:  [email protected], Fax:  0245212872
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6907388.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6495534.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Ajutor financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala - masura 322 ? Renovarea si dezvoltarea satelor?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita
Adresa postala:  Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130104, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala:  str. Emil Zola nr. 4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244.522.445 int. 126, Email:  [email protected], Fax:  0244.522.452
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform prevederilor legale in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Branesti
Adresa postala:  com. Branesti, jud. Dambovita, Localitatea:  Branesti, Cod postal:  137055, Romania, Tel. 0245.231.275, Email:  [email protected], Fax:  0245.231.275
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2010 15:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer