Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - E-UAT.Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice in judetul sibiu


Anunt de intentie numarul 26687/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL SIBIU
Adresa postala: str. GENERAL MAGHERU Nr. 14, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550185, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 269217733, In atentia: Radu Ganea, Email: [email protected], Fax: +40 269218159, Adresa internet (URL): www.cjsibiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
E-UAT.Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice in judetul sibiu
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de livrare sau de executare : judetul Sibiu
Cod NUTS: RO126 - Sibiu
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 5, 274, 260RON
Servicii informatice pentru proiectul E-UAT.Sistem informatic integrat, suport pentru dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice in judetul sibiu
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
48820000-2-Servere (Rev.2)
51611100-9-Servicii de instalare de hardware (Rev.2)
72000000-5-Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 10.02.2014
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Un expert poate fi nominalizat pentru o singura pozitie in cadrul ofertei.Atunci cand un grup de operatorie economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Perioada de garantie pentru produsele furnizate este cea prevazuta in caietul de sarcini. Perioada de garantie pentru solutia implementata, garantia de 2 ani incepand cu data semnarii Acceptantei finale.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, Axa Prioritara III, domeniul major de interventie 2 "Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice"
VI.2) Alte informatii
Decl.art.180, art.181, certif.impozite si taxe locale, certif.impozite buget consolidat, certif.of.indep, decl.art.69^1, certif.constatator, fisa inf.gen-media CA in ultimii 3 ani min.7.000.000 lei, lista personal, lista subcontr., 1 Manager proiect, 1 arhitect solutie, 1 administrator baze de date, 1 consultant implem.sistem, 1 consultant implem.Managementul doc., 1 web design portal, 2 consultati implem ERP, lista prin.livrari ultimii 3 ani, exp.sim. in cadrul unuia sau max 5 contracte cu obiecte sim., ISO 9001, crit.de atrib.pretul cel mai scazut. La acest mom.nu se cunosc in totalitate detaliile privind cerintele de calificare si prin publicarea acestui anunt nu se doreste beneficierea de prev.art.75 alin.2/89 alin.2 din OUG nr.34/2006.anuntul de participare va cuprinde numarul de zile necesar conform legii fara a se beneficia de reducerea acestora pt existernta anuntului de intentie.
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmunicii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.02.2014 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer