Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT DE DETECTARE A PIERDERILOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
364.667 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.EE TEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 146706/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142930
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA
Adresa postala: Blv. IC Bratianu, nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Punct(e) de contact: Staicu Dorin, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774/+40 245210299, Adresa internet (URL): www.catd.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENT DE DETECTARE A PIERDERILOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Targoviste, Jud Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie livrarea urmatoarelor echipamente in judetul Dambovita: 1 Corelator de zgomot 2 buc2 Logger-e de zgomot (set de cate 15) 2 buc3 Tije de ascultare8 buc4 Tije de ascultare hidrofon (sonar) 4 buc5 Vehicul de transport echipament si personal 1 bucContractul include si servicii de formare specializata, cod CPV 80510000-2( asa cum este precizat si in sectiunea VI.3.- Alte Informatii), respectiv furnizorul va asigura instruirea personalului operator, pentru fiecare tip de echipament livrat.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38431300-8 - Detectoare de defecte (Rev.2)
31642000-8-Aparate de detectie electronica (Rev.2)
32260000-3-Echipament de transmisie de date (Rev.2)
34100000-8-Autovehicule (Rev.2)
38435000-3-Detectoare de fluide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
364, 667RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DB-Pro-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S184-318403din21.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33807 Denumirea: Echipament de detectare a pierderilor
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.EE TEST S.A.
Adresa postala: B-dul Industriilor, nr.4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300714, Romania, Tel. +40 256491154, Email: [email protected], Fax: +40 256493468, Adresa internet (URL): www.eetest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 365888.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 364667.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat prin POS MEDIU-Axa Prioritara 1-, , Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" .
VI.2) Alte informatii
Intreaga documentatie de atribuire este atasata prezentului anunt si este disponibila la adresa de internet www.e-licitatie.ro.Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintelor privind cuantumul cifrei de afaceri, al garantiei pentru participare si al garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conform Anexei din Legea 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreazaa in categoria IMM-urilor. Modul de indeplinire a criteriilor de calificare de catre ofertanti se regaseste in Anexa II la Ordinul nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie, emis de catre ANRMAP.Contractul include si servicii de formare specializata cod CPV 80510000-2.Nota: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in original sau copie legalizata documentele prezentate de operatorii economici in copie conform cu originalul sau copie simpla, acolo unde se considera necesara verificarea autenticitatii informatiilor prezentate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala: Strada Calea Bucuresti, nr.3, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130158, Romania, Tel. +40 245612344, Email: [email protected], Fax: +40 245611893, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/instalPrezentare.aspx?
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al SC Compania de Apa Targoviste-Dambovita SA
Adresa postala: Bulevardul I.C. Bratianu nr. 50, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 130055, Romania, Tel. +40 245614403, Email: [email protected], Fax: +40 245611774, Adresa internet (URL): www.catd.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 16:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer