Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament de determinari mase moleculare cu accesorii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
264.997 RON

Castigatorul Licitatiei: RONEXPRIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 55930/04.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49368
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea din Bucuresti
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Punct(e) de contact: Cristi Sandu, Tel.021 3077347, Email: [email protected], Fax: 021 3139575, Adresa internet (URL): www.unibuc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- EducatieAltele: cercetare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipament de determinari mase moleculare cu accesorii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Facultatea de Fizica, C.C. 3Nano-SAE, Etaj III Camera Centru de Calcul, Str. Atomistilor 405, 077125, Bucuresti-Magurele
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipament de determinari mase moleculare cu accesorii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38432000-2 - Aparate de analiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
264, 997RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 15872 Denumirea: contractde furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RONEXPRIM S.R.L.
Adresa postala: Str.Cotiturii, nr.5, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010885, Romania, Tel.021 3143599, Email: [email protected], Fax: 021 3136244, Adresa internet (URL): www.ronexprim.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264997.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice
Adresa postala: STAVROPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.310.46.42, Fax: 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei Nr.107-111, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041804, Romania, Tel.322.33.77, Fax: 322.12.40
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Bucuresti - Directia Administrativa, Directia Juridica
Adresa postala: B-dul Mihail Kogalniceanu 36-46, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050107, Romania, Tel.307.7347, Fax: 313.95.75
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2008 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer