Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT DE MASURARE A TEMPERATURII IN INCINTE TERMOSTATATE - 1 buc.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
16.400 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. InterNET S.R.L. Bucure?ti
Anunt de atribuire numarul 147356/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142518
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti, nr. 11, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Punct(e) de contact: Victor-Adrian Meca, Tel. +40 213320954, In atentia: Monica Iuhasz, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: BRML este organ de specialitate al administratiei publice centrale, responsabil cu asigurarea reglementarilor metrologice, mijloacelor tehnice si actiunilor necesare obtinerii credibilitatii rezultatelor masurarilor, precum si cu exercitarea, in numele statului, a controlului metrologic legal, la nivel national.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENT DE MASURARE A TEMPERATURII ININCINTE TERMOSTATATE - 1 buc.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Serviciul Jude?ean de Metrologie Legala Bihor, Laboratorul Termice, Oradea, str. Sucevei nr. 4A, 410078, Romania ? 1 buc.
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor specifice, Biroul Roman de Metrologie Legala, reprezentat prin Directia Regionala de Metrologie Legala Cluj ? Napoca ? SJML Bihor, unitate din structura sa fara personalitate juridica, intentioneaza sa achizitioneze un echipament de masurare a temperaturii in incinte termostatate astfel: 1 buc. echipament de masurare a temperaturii in incinte termostatate, necesar pentru caracterizarea metrologica a incintelor termostatate.Acestea sunt detaliate in Sectiunea Caiet de sarcini.a) Codul CPV/denumirea codului CPV principal: cod: 38424000-3, Echipament de masurare ?i de control;b) Codul CPV/denumirea codului CPV secundar: 51000000-9 / Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)60000000-8 / Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri);79632000-3 / Servicii de formare a personalului.astfel: Furnizorul are obligatia sa configureze si sa transporte produsele la destinatia finala prevazuta in Caietul de sarcini.Configurarea si transportul, inclusiv manopera, conexiuni diverse si orice dispozitive/accesorii speciale necesare functionarii vor fi incluse in pretul produsului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38424000-3 - Echipament de masurare si de control (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
16, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
37-DA-LD-CJ
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 238 Denumirea: Echipament de masurare a incintelor termostatate
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. InterNET S.R.L. Bucure?ti
Adresa postala: Calea Grivitei, nr. 119, sector 1, J40/9175/1993, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213121662, Email: [email protected], Fax: +40 213121663
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26612.90 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - Biroul Juridic
Adresa postala: Sos. Vitan Barzesti nr. 11, sector 4., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 042122, Romania, Tel. +40 213320954, Email: [email protected], Fax: +40 213320615, Adresa internet (URL): www.brml.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 13:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer