Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament de upgradare a masinii de incercari mecanice INSTRON existente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
550.000 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-MEGA CONTROL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131800/14.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, 220, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Marius PALALAU, Tel. +40 0214340083, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0214340082, Adresa internet (URL): http: \\www.incas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut national de cercetare-dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipament de upgradare a masinii de incercari mecanice INSTRON existente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: B-dul Iuliu Maniu, 220, Sector 6, Bucuresti, cod 061126
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Mentionam ca ?upgradarea masinii de incercari mecanice INSTRON existente la compresiune incovoiere, forfecare cu incarcare de pana la 100 kN?, este necesara testarii mecanice a materialelor compozite specifice constructiilor de aeronave, intalnite in proiectele nationale si internationale in care este implicat institutul.Upgradarea masinii de incercari a caracteristicilor mecanice, INSTRON 100 kN, este realizata in mod exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor, dezvoltarii tehnologice. Echipamentul nu va fi utilizat in scopuri generatoare de profit si nu va urmari acoperirea costurilor aferente.Acest echipament vine in completarea sistemelor deja achizitionate in cadrul Proiectului NUCLEU ?Materiale compozite pentru structuri aerospatiale si tehnologii asociate. Analiza si experimentare.?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38540000-2 - Masini si aparate de testare si masurare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
550, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24 Denumirea: Echipament de upgradare a masinii de incercari mecanice INSTRON existente
V.1) Data atribuirii contractului 29.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-MEGA CONTROL S.R.L.
Adresa postala: Strada Rosiori de Vede, Nr.1, Bloc 6, Ap.21, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061207, Romania, Tel. 0214400451, Email: [email protected], Fax: 0214400451, Adresa internet (URL): www.romegacontrol.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 550000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 550000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comeriala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213187731, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, nr.220, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 0214340083, Email: [email protected], Fax: +40 0214340082, Adresa internet (URL): www.incas.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2012 10:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer