Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Echipament feroviar?, ?Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice?, ?Echipament pentru controlul traficului feroviar? ? 15 loturi ? Sucursala ?CREIRCF? Brasov


Anunt de participare (utilitati) numarul 147195/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala CREIRCF BRASOV, str. Politehnicii nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Punct(e) de contact: Sucursala"CREIR CF" Brasov str. Politehnicii nr. 1, cam.P19-P20, Tel. +40 268410709, In atentia: Costiuc Marcel, Mita Adriana, Dospinescu Daniela, ,Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268410709, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Echipament feroviar?, ?Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice?, ?Echipament pentru controlul traficului feroviar? ? 15 loturi ? Sucursala ?CREIRCF? Brasov
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala ?CREIR CF? Brasov, la Depozitul Regional, str. FundaturaHarmanului nr.3, localitatea Brasov.
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul achizitiei il constituie achizitia de: A.Echipament feroviar- LOT 1: Placute distantier- LOT 2: Dispozitiv protectie inductor- LOT 3: Suport prindere inductor- LOT 4: Tub flexibil protectie cablu inductor- LOT 5: Funii pentru circuite de cale, - LOT 6: Brose conexiune din alama, - LOT 7: Capace nemetalice pentru picheti si distribuitoare, - LOT 8: Capete de cruce pentru electromecanisme de macaz- LOT 9: Rezistente incalzitor macaz, - LOT 10: Bolturi si bucse de diferite tipuri, B. Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice:
- LOT 11: Transformatoare electrice pentru alimentarea becurilor de semnal, - LOT 12: Conductor flexibil din cupru cu izolatie PVC de joasa tensiune tip VLPY, - LOT 13: Accesoriile pentru reparatii cabluri- LOT 14: Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente (LED), C. Echipament pentru controlul traficului feroviar:
- LOT 15: Bobina de joanta in carcasa nemetalica;descrierea detaliata a acestorprodusefiind prezentata in caietele de sarciniatasate in SEAP.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34940000-8 - Echipament feroviar (Rev.2)
31000000-6-Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat (Rev.2)
34632000-6-Echipament pentru controlul traficului feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 Placute distantier: Placa distantier 5mm pt ?Autostop? buc.200;Placa distantier 10mm pt ?Autostop? buc. 270Placa distantier 25mm pt ?Autostop?buc.100LOT 2 Dispozitiv protectie inductor: Dispozitiv protectie inductori tip 49 buc. 20; Dispozitiv protectie inductori tip 60 buc. 60;Dispozitiv protectie inductori tip 65 buc. 60LOT 3 Suport prindere inductor: Suport prindere inductor la sina tip 30 buc. 30;Suport prindere inductor la sina tip 95 buc. 96;Suport prindere inductor la sina tip 96 buc. 96LOT 4 Tub flexibil protectie cablu inductor: Tub flexibil protectie cablu inductor cu 2 flanse, 2 coliere buc 70;LOT 5: Funii pentru circuite de cale: Funii otel bobina joanta L=0, 7m buc 50;Funii otel bobina joanta L=1, 8m buc 150Funii otel bobina joanta L=4m buc 247;Funii otel pentru c.d.c. monofilar 2m buc 50;Funii otel pentru c.d.c. monofilar 4m buc 50;
LOT 6: Brose conexiune din alama: Brose conexiune din alama Buc 9.520;
LOT 7: Capace nemetalicepentru picheti si distribuitoare: Capac nemetalic pichet UI 28 Buc 30;Capac nemetalic pichet UT 14 Buc 20;Capac nemetalic pichet PA1 Buc 97;Capac nemetalic pichet PA2 Buc 60;
LOT 8 Capete decrucepentru electromecanisme demacaz:
Capete de cruce pentru electromecanisme de macaz EM2 , EM5buc.33;
LOT 9 Rezistente incalzitor macaz:
Rezistenta incalzitor macaz 700 W inoxbuc. 30;
Rezistenta incalzitor macaz 900 W inoxbuc. 110;
Rezistenta incalzitor macaz 1100 W inoxbuc. 81;
LOT 10 Bolturi si bucse de diferite tipuri: Bolt bara control SABOT buc. 20;Bolt bara manevrare SABOT buc.20; Bolt bara tractiune EM5 DJ 22x106buc. 20;Bolt de siguranta ptr surub C2 14x72 buc. 20; Bolt LC2buc. 250;Bolt MC2 24x94 buc. 150;Bolt MC3 24x105buc. 80;Bolt Ø 12 ptr cap liniar de control D 12x38 buc.135;Bolt Ø 24 cu cap redus la limba macazului 24x71 ptr EM-2buc. 130;Bolt Ø 24 la bara de control 24x92 ptr EM-5 DJ buc. 75;Bolt Ø 24 la bara de control 24x60 ptr EM-5 buc. 35;Bolt Ø 24 la bara de manevrare 24x67 ptr EM-5 buc. 140;Bolt Ø 24 x 126 la bara de tractiune reglabila buc.45;Bolt Ø 24 x 93 la bara de control reglabila buc. 50;Bolt bara actionare si conexiune EM2-5 buc. 20;Bucsa concentrica Ø 24x32x20buc. 40;Bucsa concentrica Ø 24x32x22 buc. 50;Bucsa excentrica Ø 24x32x20 buc.300;Bucsa excentrica Ø 24x32x22 buc. 80;Bucsa excentrica Ø 25x32x22 buc. 150;Surub C2 ptr macaz tip 60 22x1 buc. 15;Surub C3 la bara conexiune de la TDJbuc. 10;Surub C4 de siguranta la bara fixatorului buc. 5
LOT 11 Transformatoare electrice pentru alimentarea becurilor de semnal: Transformator electric pentru alimentarea becurilor de semnal buc 550; LOT 12 Conductor flexibil din cupru cu izolatie PVC de joasa tensiune tip VLPY, : Conductor VLPY ?sectiune conductor 1mm2 - culoare ALB ml. 600;Conductor VLPY - sectiune conductor 1mm2 -culoare GALBEN ml. 600;Conductor VLPY -sectiune conductor 1mm2 -culoarea VERDE ml.600;Conductor VLPY -sectiune conductor 1mm2 culoare ALBASTRU ml.2400;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare ROSUml. 1200;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare NEGRU ml.1980;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare MARO ml.300;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare ROZml.300;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare GRI ml.300;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare TURCOAZml.300
Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare PORTOCALIU ml.300;Conductor VLPY -sectiune conductor 1 mm2 - culoare VIOLET(MOV) ml.300;Conductor VLPY -sectiune conductor 1, 5 mm2 ? orice culoareml.1.440Conductor VLPY -sectiune conductor 2, 5 mm2 -orice culoare ml.1.500;LOT 13 Accesoriile pentru reparatii: SET DE JONCTIONARE armat, pentru cablu semnalizare 9-14 fire, cu lungimea de 500mm.buc. 190; SET DE JONCTIONARE armat, pentru cablu semnalizare 16-21 fire, cu lungimea de 500mm.buc 385;SET DE JONCTIONARE armat, pentru cablu semnalizare 23-37 fire cu lungimea de 500mm.buc60; LOT 14 Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente (LED): Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu BA7S culoare ALBbuc. 1740;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu BA7S culoareROSU buc. 1170;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu BA7S culoareVERDE buc.235;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu BA7S culoareGALBEN buc.30;A.C.vertical: Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu T6, 8 culoare ALBbuc.200;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu T6, 8 culoare ROSUbuc. 200;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu T6, 8 culoare VERDEbuc. 10;Lampi electrice speciale de semnalizare cu diode electroluminiscente 12 V soclu T6, 8 culoare GALBENbuc. 10;LOT 15 Bobina de joanta in carcasa nemetalica: Bobina de joanta simpla in carcasa nemetalica buc 27
Valoarea estimata fara TVA: 514, 528.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia departicipare se constituie prin virament bancar sau prin instrument de garantare bancara emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari, care se prezinta in original, pentru o perioada de cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor in cuantum de: 99, 80lei pt. Lot1; 378 lei pt.Lot2; 618, 6 lei pt.Lot3;99, 4 lei pt.Lot4; 699, 76 lei pt.Lot 5; 399, 84 lei pt.Lot 6;696, 6 lei pt.Lot 7; 99 lei pt. Lot 8; 598, 2 leipt.Lot 9; 539, 33 lei pt. Lot 10;1.999, 91 leipt. Lot 11; 99, 99 lei pt. Lot 12; 1.999, 35 leipt. Lot 13;995, 11 leipt.Lot 14; 967, 68 leipt. Lot 15; In cazul ofertarii mai multor loturi, se va prezenta cate un document aferent garantiei de participare pentru fiecare lot in parte la care separticipa cu oferta.Pentru Scrisoarea de garantie bancara se va utiliza modelul indicat in Formularul 11 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin.(2)?(4)din H.G. nr.925/2006. Garantia de participare se poate constitui prin: virament bancar in contul autoritatii contractante (CNCF « CFR » SA Bucuresti, punct de lucru Voila, CUI 15495994) nr. RO42 CARP 0080 0085 1505 RO 01 deschis la Banca Carpatica Brasov sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, sau ordin de plata/fila CEC confirmat(a) de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a acestor cuantumuri. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in conditiile prevazute laart. 87, alin.(1), din HG 925/2006. Garantia pentru participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Data pentru care se determina echivalenta leu / alta valuta la cursul mediu al pietei valutare: data publicarii anuntului de participare la cursul comunicat de BNR. Garantia de buna executie va fi de 5% din pretul contractuluide furnizarefara TVA.IMM beneficiaza de reducerea cu 50% a acestui cuantum. Garantia de buna executie se constituie prin: - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada faptul ca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; - prin retineri succesive din plata cuvenita pentru situatiile de plata lunare pe perioada de derulare a contractului cf art.90, alin (3) HG 925/2006.Garantia de buna executie se va constitui in perioada de valabilitate a ofertei in termen de 15 zilede la semnarea contractului de ambele parti.Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, respectand cond. prevazute la art.91 din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie in conformitate cu prevederile art.92, alin(1) din HG.nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat-Pozitiile nr. 2.A.1.5.1.; nr. 2.A.1.5.2; nr. 2.A.1.5.4., din P.A.A.P. pe anul 2013al CNCF?CFR? SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea cf. Art 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarilesicompletarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Formular 12A din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, tert sustinator);
Cerinta nr. 2
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Formular 12B din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, ? pentru tertul sustinator doar pentru neincadrarea in art.181, lit.a), lit.c 1) si lit.d) );
Cerinta nr. 3
Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale catre stat, inclusiv cele locale.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul general consolidat (MFP - ANAF.), care sa ateste ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor;
- Certificat de taxe si impozite catre bugetul local (Consiliul local), care sa atesteca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelorCertificatele fiscalevor fi prezentate in original, copielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.4
Declaratie pe propria raspundere conform prevederilor OrdinuluiANRMAP314/ 2010Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Formularul 12B-2 din fisierul « Modele de formulare » (Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta).Cerinta nr.5
Declaratie privind calitatea de participant la procedura .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Formularul 12 C din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat).
Cerinta nr. 6
Acord de asociere, daca este cazul .Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Formularul 44 din fisierul « Modele de formulare »
Cerinta nr. 7
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 din OG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
- Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare » (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).
Sunt considerate persoane ce detinfunctie de decizie (referitor la modul de analiza si evaluare al ofertelor/candidaturilor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire)in cadrul CNCF ?CFR? SABucuresti- Suc. ?CREIR CF? Brasovurmatorii: Director-Radulescu Gheorghe, , Sef Divizie Instalatii ? Negota Nicolae , Sef Serviciu TE Divizia Instalatii-Garaoiu Liliana, Sef Serviciu SCB ?Radu Laurentiu, InginerII- Divizia Instalatii ? Dragomir Isabelle, Sef Birou Achizitii- Mita Adriana, tehn Birou Achizitii-Costiuc Marcel, Inginer I Birou Achizitii- Dospinescu Daniela, Sef Divizie Economica-Nasulea Mariana, Sef Serviciu BAI - Ilas Florin, Sef Oficiu Juridic-Zetu Tatiana, Consilier Juridic- Frijan Orest-Marius, Consilier Juridic- Stoica Constantin Sebastian, Consilier Juridic-Dumitrascu Georgeta-Claudia, Consilier Juridic- Gall Iulia-Emilia, Consilier Juridic-Plescan Vanina-Anamaria, Consilier Juridic- Preda Eduard Constatin, Consilier Juridic- Costescu Sorin.NOTA: 1. Ofertantul nu are dreptul, ca in cadrul aceleasi proceduri:
a)sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;
b)sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
c)Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate (asa cum au fost definite la art.46, alin.(3) din OUG nr.34/2006) au dreptul de a participa in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai. in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.2.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant despre care are cunostinta ca in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani;
3.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a intrat in faliment ca urmare a hotarariipronuntate de judecatorul-sindic;
b) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuiad) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.
4. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla in situatia prevazuta la art.691din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:
-ofertantul /candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/ tertul sustinatorcare are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot /sotie, ruda sau afin pana la gradul al patruleainclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit.a) din OUG nr.34/2006, cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante.5. Autoritatea contractanta va descalifica de la procedura de achizitie publica ofertantul care, prin cele declarate in Formularul 12B-2furnizeazainformatii neadevarate si/sau incomplete in orice privinta.
6. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptulde a prezentainitial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin careconfirma caindeplinestecerintelede calificare astfel cum au fostsolicitatein documentatia de atribuire.Declaratiava fi insotitade o anexain care ofertantul trebuie samentioneze succint, dar precismodul concret de indeplinire arespectivelor cerinte inclusiv diverse valori, cantitati, asa cum au fost solicitateprin documentatiade atribuire. Uzand de acest drept ofertantul are obligatiade a prezenta/completacertificatele/documenteleedificatoarecareprobeaza/confirmaindeplinireacerintelorde calificare, atuncicandprimeste din partea AC o solicitarein acest sensin termenul prevazutin respectiva solicitare. Cerinta nr. 1
Dovada ca obiectul de activitate al ofertantului include si livrarea unor produsesimilare cu cele supuse achizitiei.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original saucopielegalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
-pentru persoane juridice romane, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar livrarea unor produse de tipul celor supuse procedurii de achizitie (obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).(ofertant, asociat).- pentru persoane juridice straine, traduceri autorizate in limba romana a unor documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si a unor documente de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Cerinta nr. 2Documente care atesta inregistrarea si faptul ca ofertantul este I.M.M. (atunci cand este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor pentru criteriile legate de garantia de participare, pentru cifra de afaceri si pentru garantia de buna executie.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
-in cazul intreprinderilor autonome ? se va depune:
? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? (Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »)
-in cazul intreprinderilor partenere ? se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Fisa de parteneriat?;
? ?Intreprinderi partenere?
-in cazul intreprinderilor legate - se vor depune: ? ?Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii?(Anexa 1 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Calculul pentru intreprinderile partenere sau legate? (Anexa 2 din fisierul « Modele de formulare »);
? ?Intreprinderi legate?;?Fisa privind legatura dintre intreprinderi?
Incadrarea in una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006.
Modelele formularelor enumerate se regasesc in fisierul « Modele de formulare »Cerinta nr.3
- Autorizatiede Furnizor Feroviar si Certificat de Omologare Tehnica eliberate de AFER cf. OMT nr.290/2000 (valabile la data limita de depunere a ofertelor) pentru produsele supuse achizitiei din loturile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.Operatorii economici asociati in vederea depunerii unei oferte comune, vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare operator economic din asociere.Fiecare operator economic din asociere va prezenta (in dosarul cu documentele de calificare), Autorizatia de Furnizor Feroviar si Certificatul de Omologare Tehnica pentrupartea de contract pe care s-a angajat in acordul de asociere ca o va executa, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare;
In situatia in care ofertantii presteazaservicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru care depun oferte, acestia pot ca sa nu detina Autorizatia de Furnizor Feroviar, dacafac dovada ca detin un Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER pentru fiecare produs furnizat, insotit de Certificatul de Omologare Tehnica de la producator pentru fiecare produs furnizat. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea AFER.
Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Pentru lot 1 , lot 6 si lot 12 nu este necesara autorizatie de furnizor feroviar si omologare tehnica AFER.
Nu este necesara autorizatia de furnizor feroviar pentru produsele provenite din import conform O.M.T. 290/200, art2, alin.5. - In acest caz ofertantul va prezenta agrement de furnizor feroviar pentru produsele furnizate conform OMT 290/2000 art.2, alin.5.
Modalitatea de indeplinire:
- Prezentarea Autorizatiei de Furnizor Feroviar si Certificatului de Omologare Tehnica eliberate de AFER cf. OMT nr.290/2000 ( valabile la data depunerii ofertelor) pentru produsele supuse achizitiei pentru loturile 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15.Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cerinta nr. 4
-Angajament de prelungire a valabilitatii Autorizatiei de Furnizor Feroviar si a Certificatului de Omologare Tehnica in cazul expirarii acestora pe perioada de derulare a contractului.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea unui angajament prin care, in cazul expirarii Autorizatiei de Furnizor Feroviar, a Certificatului de Omologare tehnica, pe perioada de derulare a contractului, va proceda la prelungirea valabilitatii acestora in termen util, din proprie initiativa, aducand acest fapt si la cunostinta autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Fisa de informatii generaledin care sa rezulte alaturi de date generale despre ofertant: adresa, obiect de activitate, principala piata a afacerilor simedia cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani a acestuia(2010, 2011, 2012).
Pentru calculul echivalenteilei/alta valutase vaaplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
- Formular B3 din fisierul « Modele de formulare » semnat pe propria raspunderePentru calculul echivalenteilei/alta valutase vaaplica cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Ramane la latitudinea operatorului economic documentele care vor fi prezentate pt sustinerea cifrei medii de afaceri globale (daca se prezinta bilanturile contabile acesteavor fi vizate si inregistrate de organele competente si se vor depune in copie).
Tert sustinator - daca e cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Modalitatea de indeplinire
(1) - Anexa nr.19 (Angajament Tert sustinator financiar) din fisierul ?Modele de formulareFormularul 12A, Formularul 12B si Formularul 12C bis din fisierul « Modele de formulare »(2) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (1).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani (impliniti), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Nota: Raportarea numarului de ani (3 ani impliniti la data limita de depunere a ofertelor) la nivelul carora se face dovada experientei se va face de la data limita dedepunere aofertelor.Daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
- Formular 12 E din fisierul « Modele de formulare »
Livrarile de produse, se confirma prin prezentareaunor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul beneficiar. Cand beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, op. economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produsese realizeaza printr-o declaratie a op. economic.Daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Tert sustinatordaca e cazul: Cand ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate.Cand ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, angajamentul ferm trebuie sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, cf art.180 si art. 181, lit.a), c^1), d) si art.69^1 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire
-(1) Anexa nr. 22 (Declaratie tert sustinator tehnic si profesional)din
fisierul « Modele de formulare »;
Formularul 12A, Formularul 12B cerintele
a), c indice 1), d) si Formularul 12C bis din fisierul «
Modele de formulare »
(2) In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna
iar grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor
terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in
conditiile prevazute la alin. (1).
Cerinta nr. 1
- Certificatul de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008.Ofertantul poate prezenta si certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale UE care atesta implementarea acestui sistem.Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita dedepunere a ofertelor si se vor depune in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul nu detine certificat de conformitate a implementarii sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii in cadrul proceselor desfasurate in vederea obtinerii produselor ce se vor achizitiona.In cazul unei asocieri, formularul va fi depus de ofertant si asociat pentru partea lor de implicare.
Modalitatea de indeplinire
-Prezentarea Certificatului de conformitate a implementarii sistemului calitatii conform ISO 9001 :2008, eliberat de catre organisme acreditate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 11:00
Locul: Sediul Sucursalei "CREIR CF" Brasov - Sala de sedinta, str. Politehnicii nr. 1, localitatea Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si patronii si/sau reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- operatorii economici interesati de a participa la procedura sunt rugati de a instiinta autoritatea contractanta de aceasta intentie prin transmiterea unei scrisori de intentie.- Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale egale: in cazul incare se constata ca oferteleclasate pe primul locau preturi egale, autoritateava solicitareofertareain plicinchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei « CREIR CF »Brasov
Adresa postala: str. Politehnicii, nr.1, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500024, Romania, Tel. +40 268474506, Email: [email protected], Fax: +40 268474506
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer