Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament feroviar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
262.848 RON

Castigatorul Licitatiei: SPIACT CLUJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 136342/20.07.2012
Informatii anunt de participare asociat 126793
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: prin Sucursala Centrul Regional EIR CF Craiova, b-dul decebal nr. 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Voinea, Tel. +40 351403282, Email: [email protected], Fax: +40 351403282, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipament feroviar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sucursala CREIR CF Craiova ? Depozitul de materiale ?Aleea Depoului nr.8, Craiova, judetul Dolj.
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele care fac obiectul achizitiei sunt necesare pentru intretinerea tehnica si repararea instalatiilor feroviare de semnalizare, centralizare si bloc (SCB).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34940000-8 - Echipament feroviar (Rev.2)
34942000-2-Echipament de semnalizare (Rev.2)
34944000-6-Sisteme de incalzire a macazurilor (Rev.2)
34946120-7-Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
262, 848.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
52/6/228/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 461 Denumirea: Capace nemetalice pentru picheti si distribuitori - lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPIACT CLUJ S.A.
Adresa postala: P-ta Garii, Nr. 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400201, Romania, Tel. 0740313530, Email: [email protected], Fax: 0264530802
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13725.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 476 Denumirea: Picheti si distribuitori cabluri nemet-lot2; Cutii introd. rezistente-lot3; Funii de otel-lot6
V.1) Data atribuirii contractului 13.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPIACT CRAIOVA S.A.
Adresa postala: ALEEA DEPOULUI, NR. 10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200101, Romania, Tel. 0251 418392, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0251 419178, Adresa internet (URL): www.spiact.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 66320.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 65900.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 6
Contract nr: 472 Denumirea: Rezistente pentru incalzitor de macaz - lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROTERMOMETRIA S.R.L.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.44, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel. 0232761957, Email: [email protected], Fax: 0232761828
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 67570.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45121.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 477 Denumirea: Bolturi, bucse pentru electromecanismele de macaz si circuite de cale - lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 13.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD" S.A.
Adresa postala: CALEA 6 VANATORI, NR. 55, Localitatea: Arad, Cod postal: 310162, Romania, Tel. 0257.257.068, Email: [email protected], Fax: 0257.257.068
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58920.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 58901.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 462 Denumirea: Brose de conexiune din alama - lot7; Suporti prindere inductor la sina tip 49 si tip 65 - lot 8
V.1) Data atribuirii contractului 12.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SPIACT SA
Adresa postala: str moruzzi nr 19, Localitatea: Galati, Cod postal: 800223, Romania, Tel. +40 740150732, Email: [email protected], Fax: +40 236460062
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iarcontractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1-III.2.4 din prezenta Fisa de date a Achizitiei, ofertantul are dreptul, conform art. 11 (4) din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie insotita de o anexa in care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte ? inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea. Declaratia si anexa se depun in original. Model de declaratie ? Formularul 15.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei Centrul Regional EIR CF Craiova
Adresa postala: Bulevardul Decebal nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200646, Romania, Tel. +40 351403214, Fax: +40 351403214
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.07.2012 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer