Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament feroviar


Anunt de participare (utilitati) numarul 139695/15.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si ReparatiiCF Bucuresti, Strada Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial -Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 213199539 /133204, In atentia: Lulea Constanta, Email: [email protected], Fax: +40 3182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Echipament feroviar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Sectiei CT1 Bucuresti Basarab , Magazia Sectiei CT2 Bucuresti Basarabsi CT4 Ploiesti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipament feroviar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34940000-8 - Echipament feroviar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot I ? BROSE CONEXIUNI PENTRU CIRCUITELE DE CALE
BROSE CONEXIUNEDIN ALAMA- 3000buc
BROSE CONEXIUNE DIN OTEL ZINCAT.- 7000bucLot II ? ELEMENTE DE FIXARE SI PROTECTIE PENTRU INDICATORI AUTOSTOPDISPOZITIV PROTECTIE IND. TIP 49-15bucDISPOZITIV PROTECTIE IND. TIP 65-36buc
PLACA DISTANTIER 10 MM PT ?AUTOSTOP?(LEMN)- 100buc
PLACA DISTANTIER 25 MM PT ?AUTOSTOP?(LEMN)-55buc
PLACA DISTANTIER5 MM PT ?AUTOSTOP?(LEMN- 100bucTUB FLEXIBIL PROTECTIE CABLU IND. 1000 MM, CU 2 FL-80bucLot III ? BOLTURI, BUCSE PENTRU ELECTROMECANISME DE MACAZ
BOLT BARA CONTROL EM5 DJ (SAU BOLT MC3) D 27x 20/D24 x 70/90(mm)-70buc
BOLT BARA CONTROL EM5 SJ (SAU BOLT MC2) D 27x 20/D24 x 60/80(mm )-130buc
BOLT BARA TRACTIONARE EM 2-5 D 30X5/D24X65/70(mm)-130buc
BOLT LINIAR CONTROLEM 2-5 (Sau BOLT LC2) D16X3/D12X36/39(mm)-130bucBOLT SPECIAL BARA CONTROLLIMBA MACAZEM5-50buc
BOLT SPECIAL DRUG ? BARA MANEVRAREEM5-50buc
CAP CRUCE EM 2-5-105buc
BOLT FUNIE BOBINA DE JOANTA-50buc
BOLT FUNIE LA SINA C.D.C MONOFILAR-60buc
BUCSA CONCENTRICA PT. F.V. 32X24X20, 5-100buc
BUCSA CONCENTRICA PT. F.V. 32X24X22, 5-35buc
BUCSA EXCENTRICA 32X24X19, 5-200buc
BUCSA EXCENTRICA 32X24X20, 5-100buc
BUCSA EXCENTRICA 32X24X22, 5-150buc
BUCSA EXCENTRICA 32X24X24-40buc
BUCSA EXCENTRICA 34X24X24(PT.CAP CRUCE EM1, 2-100buc
BUCSA EXCENTRICA CU PANA TIP 65-50bucLot IV ? BOLTURI SPECIALE SI BUCSE IZOLATOARE PENTRU BARE REGLABILE
BOLT SPECIAL BARA TRACTIUNE- DRUG EM5 (bare reglabile)- 100buc
BOLT SPECIAL BARA CONTROL ? LIMBA MACAZ EM5(bare reglabile)- 100buc
BUCSE IZOLATOARE SI INELE IZOLATOARE TELEFON(bare reglabile)- 110bucLot V ? CAPACE NEMETALICECAPAC D 7 ? 49 (NEMETALIC)-9buc
CAPAC D 4 ? 28(NEMETALIC)-6buc
CAPACPA-1(NEMETALIC)- 50buc
CAPACPA-2(NEMETALIC)- 16buc
CAPACUI 28(NEMETALIC)- 10buc
CAPACUT-14(NEMETALIC)-6buc
CAPACPICHET AUTOSTOP (NEMETALIC)- 12buc
CAPAC CUTIE JONCTIUNE SEMNAL- 10buc
CAPAC CUTIE 4 TRANSFORMATORI- 10buc
CAPAC CUTIE 6 TRANSFORMATORI-9bucLot VI - PICHETI NEMETALICI
PICHET ALIMENTARE PA- 1 (NEMETALIC)- 10buc
PICHET ALIMENTARE PA- 2 (NEMETALIC)-6bucPICHET AUTOSTOP (NEMETALIC)- 20buc
PICHET DISTRIBUITOR D4-28 (NEMETALIC)- 11buc
PICHET DISTRIBUITOR D7-49 (NEMETALIC)- 11bucLot. VII ? SISTEME DE INCALZIRE A MACAZELORREZISTENTA INCALZITOR 900 W DIN INOX- 56buc
REZISTENTA INCALZITOR 1100 W DIN INOX-6bucREZISTENTA INCALZITOR 1700 W DIN INOX- 42buc
REZISTENTA INCALZITOR 2000 W DIN INOX- 300bucLot VIII ? PICHETI NEMETALICI COMPLET ECHIPATIPICHET DE ALIMENTARE COMPLET ECHIPAT CAI ? l4 PAFS-2 buc
PICHET DE RECEPTIE COMPLET ECHIPAT CAI- P4 PAFS-2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 284, 949.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare totala in valoare de5.698, 99lei respectiv petru: Lotul I :456lei; Lotul II :312, 20 lei;Lotul III 603, 65 lei ; Lotul IV259, 60; lei;Lotul V 403, 06 lei;Lotul VI :1.160lei; Lotul VII2.235, 28 lei; Lotul VIII 269, 20.Garantia de participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a) virament bancar b) instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, c) ordin de plata in favoarea autoritatii contractante cont nr. RO 07 BTRL 0450 1202 U463 57XX deschis la Banca Transilvania , Sucursala Victoria , confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. d) numerar la casieria Sucursalei CREIR CF Bucuresti Pentru Scrisoarea de garantie banca se va utiliza modelul indicat in Formularul 4 (Sectiunea III ) Garantia de participare nu se introduce in oferta sigilata, se va prezenta comisiei de evaluare cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor . Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Garantia de buna executie va fi de 5 % din valoarea fara TVA a contractului de furnizare produse. Garantia de buna executie se poate constitui sub una din urmatoarele forme : - instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari - prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea - Formularul 12 A din Sectiunea III - Formulare ( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare - Formularul 12B din Sectiunea III-Formulare( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Declaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 Formularul B2 din Sectiunea III ? Formulare( Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal )Persoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului : Maraloi Laurentiu ? Director Regional;Mirea Adrian - Sef Divizie Instalatii;Stan Ioan ? Sef Serviciu SCB ;Radu Liviu ? Contabil Sef Regional;Vasile Tatiana ? Sef Serviciu Financiar ;Gheorghe Vasilica ? Sef Oficiu Juridic ;Epuran Dan - Oficiul Juridic;Lapadat Virgil ? Sef Serviciu Tehnico Economic ; Barbu Cristiana - Divizia Instalatii ;Lospa Liliana - Sef Birou Achizitii Publice;Lulea Constanta - Achizitii Publice
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul B1 din Sectiunea III- Formulare( Conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010)Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 12C din Sectiunea III ? FormulareCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune ofertaCertificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF) care sa ateste situatia obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depune oferta .Certificatele constatatoare vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulNota : In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III. 2.1 a si III. 2.1 b Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna capacitatea economica si financiara , capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Certificat constatator de la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, emis/eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor , din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa cuprinda si activitati de tipul celor supuse procedurii de achizitie in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Se va solicia ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte certificatul in original sau copie legalizata daca a prezentat respectivul certificat in copie lizibila conform cu originalul .Autorizatie de Furnizor Feroviar ? AFER, pentru produsele supuse procedurii , valabila de la data depunerii ofertelor .Nota : Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament in care va mentiona faptul ca isi va prelungi valabilitatea Autorizatiei AFER daca pe pacursul derularurii contractului va expira .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generaleSe solicitamedia cifrei de afaceri globaledin cel multultimii 3 aniin valoarede cel putin: 45.600lei pentru Lotul I ; 31.220lei pentru Lotul II ; 60.365 lei pentru Lotul III ; 25.960 lei pentru Lotul IV ; 40.306 lei pentru Lotul V;116.000 lei pentru Lotul VI; 223.528 lei pentrul lotul VII; 26.920 lei pentru Lotul VIII, in functie de informatiile si documentele disponibile Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari deproduse efectuatein ultimii 3 ani
Experienta similaraPentru demonstrarea experientei similarese solicita ca cerinta minima livrareain ultimii 3 ani de la data depunerii ofertelor a cel putin unui contract de produse similare a caror valoaresa fie de minim :22.800 leipentru Lotul I ; 15.610 lei pentru Lotul II ; 30182, 50 lei pentru Lotul III ; 12.980 lei pentru Lotul IV ; 20.153 lei pentru Lotul V; 13.460 lei pentru Lotul VIII.
Pentru lotul VI in valoare de 58.000 lei, se solicita experienta similara realizata prin cumul de maxim 3 contracte;
pentru lotul VII in valoare de 111.764 lei se solicita experienta similara realizata prin cumul de maxim 3 contracte.
Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR .
Ofertantul va prezenta cel putin o recomandare sau un document constatatoar privind indeplinirea obligatiilor contractuale.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice.(1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective incheiat in forma autentica , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art 181 , lit a , c1 si d din OUG 34/2006 cu modificarile si completaril
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2012 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2012 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti , Serviciul Comercial , Biroul Achizitii Publice , camera 56 , etaj I
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat de o singura persoana care va avea un singur insotitor .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de depunere a ofertelor cu pret egal: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire ?pretrul cel mai scazut?, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret clasate pe locul I, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, iar contractul va fi atribuitofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al autoritatii contractante Sucursala CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: Str.Piata Garii de Nord, nr.1-3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 0213199539, Fax: +40 0213182378
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2012 10:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer