Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT FEROVIAR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
251.857 RON

Castigatorul Licitatiei: SPIACT CLUJ S.A.
Anunt de atribuire numarul 146720/06.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142496
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Intretinere si Reparatii CF Timisoara, str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Gurza, Tel. +40 256494158, In atentia: Vasile Gurza, Email: [email protected], Fax: +40 256494158, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENT FEROVIAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Sucursalei CREIR CF Timisoara, Str.Garii nr.2, Timisoara, Jud.Timis, Cod postal 300166
Codul NUTS: RO42 - Vest
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In vederea executarii lucrarilor de intretinere tehnica si a lucrarilor de reparare a instalatiilor SCB, conform instructiilor in vigoare, este necesara achizitionarea de produse tip echipament feroviar.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34946120-7 - Materiale feroviare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
251, 856.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3/1/3/BAP/132/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33 Denumirea: Materiale feroviare - Funii din otel pentru circuitele de cale
V.1) Data atribuirii contractului 01.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SPIACT CLUJ S.A.
Adresa postala: P-ta Garii, Nr. 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400201, Romania, Tel. 0740313530, Email: [email protected], Fax: 0264530802
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93710.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93956.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 34 Denumirea: Materiale feroviare : Capete de cruce, Bolturi de dif tipuri, Bucse de dif tipuri, Brose de conex, Sunt
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD" S.A.
Adresa postala: CALEA 6 VANATORI, NR. 55, Localitatea: Arad, Cod postal: 310162, Romania, Tel. 0257.257.068, Email: [email protected], Fax: 0257.257.068
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 104396.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104232.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 35 Denumirea: Materiale feroviare : Suport de prindere inductor in cale si placa distantier pentru autostop
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ, CENTRALIZARE SI TELECOMANDA CAI FERATE "SPIACT ARAD" S.A.
Adresa postala: CALEA 6 VANATORI, NR. 55, Localitatea: Arad, Cod postal: 310162, Romania, Tel. 0257.257.068, Email: [email protected], Fax: 0257.257.068
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53701.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53668.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertanttilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Termenul de livrare nu poate depasi data de 15.12.2013. Garantia acordata produselor va fi in conformitate cu cerintele din caietele de sarcini. OBSERVATII : Toate certificatele, autorizatiile, agrementele, procesele verbale, recomandarile si documentele mentionate mai sus vor fi prezentate in original la solicitarea comisiei de evaluare, pentru confruntare cu documentele depuse in oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Timis - Sectia Comerciala
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sucursala CREIR CF Timisoara - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str.Garii nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300166, Romania, Tel. +40 256494158, Fax: +40 256494158
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2013 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer