Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE


Anunt de participare (utilitati) numarul 78523/27.05.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE IASI SA
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI NR. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: JANINA MIRON, Tel.0232 237990-1106, 0232 237990 - 1110, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0232 237992, Adresa internet (URL): www.cet-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C. CET- IASI S.A.
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: SERV. SPPU, SERV. APROVIZIONARE, Tel.0232/237990, INT.1195, 1114, In atentia: D-LUI ING. CATALIN IRIMIA, EC. PRICOP MIHAI, Fax: 0232/237992
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C. CET-IASI S.A.
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL COORDONARE ACHIZITII SI PE SEAP, Tel.0232/237990, INT.1257, In atentia: ING. MILICA DOBRE, Fax: 0232/237992
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C. CET-IASI S.A.
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel.0232/237990, INT.1222, Fax: 0232/237992
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C. "CET-IASI" SA
DEPOZIT CENTRAL CET I
CALEA CHISINAULUI, NR.25, COD 700265
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE:
1. LOT 1- SALOPETE TERCOT= 486 BUC.
2. LOT 2- SALOPETE DOC 100% BBC= 405 BUC.
3. LOT 3- SALOPETE IGNIFUGATE= 144 BUC.
4. LOT 4- COMBINEZON DOC 100 BBC= 105 BUC.
5. LOT 5- HALATE ALBE= 36 BUC
6LOT 6- HALATE TERCOT= 134 BUC
7. LOT 7- BOCANCI CU BOMBEU METALIC SI TALPA ANTIDERAPANTA= 524 PERECHI
8. LOT 8- BOCANCI CU TALPA ANTIDERAPANTA= 385 PERECHI
9. LOT 9- CIZME ANTIACIDE= 40 PERECHI
10.LOT 10- SALOPETA ANTIACIDA= 13 BUC
11.LOT 11- CIZME PASLA= 112 PERECHI
12.LOT 12- HAINA VATUITA= 233 BUC
13.LOT 13- VESTA VATUITA= 99 BUC
14.LOT 14- CASCA POLIETILENA= 134 BUC
15.LOT 15- CAPISON= 189 BUC
16.LOT 16- MANUSI PROTECTIE MECANICA= 4126 PERECHI
17.LOT 17- MANUSI REZISTENTE LA PRODUSE PETROLIERE=160 PERECHI
18.LOT 18- MANUSI MENAJ= 164 PERECHI
19.LOT 19- MANUSI SUDOR= 81 PERECHI
20.LOT 20- MASCA SUDOR CAP(CASCA)= 39 BUC
21.LOT 21- MASCA SUDOR MANA= 28 BUC
22.LOT 22- OCHELARI CHIMIST= 34 BUC.
23.LOT 23- MASCA PRAF UNICA FOLOSINTA CU SUPAPA= 4497 BUC.
24.LOT 24- ANTIFOANE INTERNE= 3570 PERECHI
25.LOT 25- ANTIFOANE EXTERNE(CASCA ANTIFON)= 54 BUC
26.LOT 26- DETECTOARE JOASA TENSIUNE= 72 BUC
27.LOT 27- CENTURI SIGURANTA POZITIONARE=56 BUC.
28.LOT 28- COVOR ELECTROIZOLANT= 1200 KG
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE:
1. LOT 1- SALOPETE TERCOT= 486 BUC.
2. LOT 2- SALOPETE DOC 100% BBC= 405 BUC.
3. LOT 3- SALOPETE IGNIFUGATE= 144 BUC.
4. LOT 4- COMBINEZON DOC 100 BBC= 105 BUC.
5. LOT 5- HALATE ALBE= 36 BUC
6LOT 6- HALATE TERCOT= 134 BUC
7. LOT 7- BOCANCI CU BOMBEU METALIC SI TALPA ANTIDERAPANTA= 524 PERECHI
8. LOT 8- BOCANCI CU TALPA ANTIDERAPANTA= 385 PERECHI
9. LOT 9- CIZME ANTIACIDE= 40 PERECHI
10.LOT 10- SALOPETA ANTIACIDA= 13 BUC
11.LOT 11- CIZME PASLA= 112 PERECHI
12.LOT 12- HAINA VATUITA= 233 BUC
13.LOT 13- VESTA VATUITA= 99 BUC
14.LOT 14- CASCA POLIETILENA= 134 BUC
15.LOT 15- CAPISON= 189 BUC
16.LOT 16- MANUSI PROTECTIE MECANICA= 4126 PERECHI
17.LOT 17- MANUSI REZISTENTE LA PRODUSE PETROLIERE=160 PERECHI
18.LOT 18- MANUSI MENAJ= 164 PERECHI
19.LOT 19- MANUSI SUDOR= 81 PERECHI
20.LOT 20- MASCA SUDOR CAP(CASCA)= 39 BUC
21.LOT 21- MASCA SUDOR MANA= 28 BUC
22.LOT 22- OCHELARI CHIMIST= 34 BUC.
23.LOT 23- MASCA PRAF UNICA FOLOSINTA CU SUPAPA= 4497 BUC.
24.LOT 24- ANTIFOANE INTERNE= 3570 PERECHI
25.LOT 25- ANTIFOANE EXTERNE(CASCA ANTIFON)= 54 BUC
26.LOT 26- DETECTOARE JOASA TENSIUNE= 72 BUC
27.LOT 27- CENTURI SIGURANTA POZITIONARE=56 BUC.
28.LOT 28- COVOR ELECTROIZOLANT= 1200 KG
Valoarea estimata fara TVA: 188, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Gar.de partic.este calc.pe loturi in anexa nr.1 din Doc.de atrib.Plata conf.cap.VI.3 din Fisa de date. Gar.de buna exec.este 5% din val.fara TVA a ctr.conf.cap.VIII.2 din Fisa de date.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ACORD LEGALIZAT INAINTEA SEMNARII CONTRACTULUI
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia privind eligibilitatea-form.12A
2. Declaratia privind neincadrarea in art.181- form.12B
3. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contrib. de asig. soc. catre bugetul general consolidat
4. Certificat constataor privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura-form. 12C
6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului(original sau copie legalizata, valabil la data depunerii ofertei)Documentele sus mentionate vor fi considerate valabile pentru unul sau toate loturile ofertate, in baza declaratiei data de ofertant.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil din anul precedent vizat si inregistrat de Directia Teritoriala a Finantelor Publice(copie legalizata dupa bilant vizat de D.T.F.P.)
2. Declaratie privind cifra medie de afaceri realizata pe ultimii 3 ani in domeniul de activitate aferent obiectului contractului(cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 125.000 lei sau 30.000 Euro)- form.3
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani care va contine valori, perioade de prestare, beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati(cond. minima este incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin 1 (unu)ctr. de furnizare "Echipament individual de protectie" cu produsele lotului pentru care operatorul economic a depus oferta. Catitatile de produse, din contractu/contractele declarate, trebuie sa fie de maxim 30% din cantitatea solicitata de S.C."CET-IASI" S.A.
2. Ofertantul va prezenta certificatul emis de organismul de certificare prin care demonstreaza ca are implementat sau este in curs de implementare un sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul ISO 9001:2001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
12044/18.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.06.2009 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2009 13:00
Locul: S.C. CET- IASI SA, SALA LICITATII DIN CARDUL BIROULUI COORDONARE ACHIZITII
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
MEMBRII COMISIEI DE EVALUARE SI REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Oferta va respecta in totalitate cerintele din fisa de date si a caietului de sarcini din cadrul documentatiei de atribuire.Documentele de calificare solicitate in cap.V, din fisa de date vor fi considerate valabile pentru unul sau pentru toate loturile ofertate. Oferta tehnica si oferta financiara va fi intocmita separat pentru fiecare lot in parte. Modul de prezentare a ofetei este descrisa detaliat in fisa de date.Oferta este insotita obligatoriu de mostra de produs.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: STR. A.PANU, NR.25BIS, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260600, Email: [email protected], Fax: 0232/217808
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C."CET-IASI" S.A.- SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: CALEA CHISINAULUI, NR.25, Localitatea: IASI, Cod postal: 700265, Romania, Tel.0232/237990, Fax: 0232/237992, Adresa internet (URL): www.cet-iasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.05.2009 10:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer