Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipament informatic, licente software, servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale si servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.583 RON

Castigatorul Licitatiei: AL SOFTWARE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 146616/06.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141529
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE
Adresa postala: STR.AVIATIEI NR.1, Localitatea: Rosiori de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Punct(e) de contact: Spitalul de Pneumoftiziologie, Tel. +40 247406085, In atentia: Toma Cristiana, Email: [email protected], Fax: +40 247406095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SANATATE
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipament informatic, licente software, servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale si servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul de Pneumoftiziologie, str. Aviatiei nr.1, Rosiorii de Vede
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipament informatic, licente software, servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale si servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice : copiatoare, videopreiector, imprimante laser, Calculator PC + monitor LCD cu licenta SO, scaner, UPS 2000VA, UPS 800VA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30000000-9 - Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
50320000-4-Servicii de reparare si de intretinere a computerelor personale (Rev.2)
50323000-5-Servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 583.28RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 571 Denumirea: Echipament informatic, licente software, servicii de reparare si de intretinere a computerelor perso
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AL SOFTWARE S.R.L.
Adresa postala: str.Oltului, nr.2, Localitatea: Rosiori de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Tel. 0722339126, Email: [email protected], Fax: 0247466729, Adresa internet (URL): www.alsoftware.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38583.28 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul depunerii unor oferte in care nu sunt cuprinse in totalitate toate cele 8 produse , oferta va fi respinsa ca neconforma.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajariiofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul de Pneumoftiziologie
Adresa postala: Sst. Aviatiei nr. 1, Localitatea: Rosiorii de Vede, Cod postal: 145100, Romania, Tel. +40 0247406085, Email: [email protected], Fax: +40 0247406095
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 13:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer