Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE DE ANALIZA A GAZELOR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144439/24.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140271
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI, Localitatea: Turceni, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Marian Voinea, Tel. +40 253335045, In atentia: ing. Gheorghe IRIZA, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTE DE ANALIZA A GAZELOR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: S.C.E.Oltenia-Sucursala Electrocentrale Turceni, Strada Uzinei, Nr. 1, Turceni, Jud. Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE ECHIPAMENTE DE ANALIZA A GAZELOR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38545000-7 - Echipamente de analiza a gazelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 383/ET Denumirea: Echipamente de analiza a gazelor: Bloc senzor
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEHNOINSTRUMENT IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Laboratorului, Nr.31B, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100568, Romania, Tel. 0244517658, Email: [email protected], Fax: 0244518681
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41936.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 364/ET Denumirea: Echipamente de analiza a gazelor: Filtru pentru sonda prelevare; Pompa diafragma si Prefiltru.
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEGAMARC NIC SRL
Adresa postala: com Scoarta , sat Pistestii din Deal , jud. Gorj, Localitatea: Scoarta, Cod postal: 217 437, Romania, Tel. +40 0766395987, Email: [email protected], Fax: +40 0253280412, Adresa internet (URL): com. Scoarta , jud Gorj
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
Contract nr: 389/ET Denumirea: Echipamente de analiza a gazelor: Senzori
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOTECH S.A.
Adresa postala: B-dul TIMISOARA, nr. 104 E, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel. +40 217786871, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 217784254, Adresa internet (URL): www.energotech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 370/ET Denumirea: Echipamente de analiza a gazelor: Teava estensie pentru Prefiltru
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGO-PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Stolnicul Vasile nr.27, bl.27, ap. 20, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023362, Romania, Tel. 0723-130412, Email: [email protected], Fax: 021-2408268
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 375/ET Denumirea: Echipamente de analiza a gazelor: Analizor pt. masurarea concentratiei de CO si O2 in gazele de arder
V.1) Data atribuirii contractului 05.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SICK GmbH
Adresa postala: IZ NO Sud, Strasse 2a, Object M11, Localitatea: NA, Cod postal: A-2355, Austria, Tel. +43 2236622880, Email: [email protected], Fax: +43 2236622885, Adresa internet (URL): www.sick.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Se solicita declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator, conform art. 69.2, alin. 2 din OUG nr. 77/27.11.2012 - Completarea formularului tip, anexat. -Pentru operatorii economici: inregistrati ca IMM-uri: Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute. Pentru a se dovedi statutul de IMM este obligatoriu sa se prezinte declaratia pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria IMM, asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, atunci asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.Avand in vedere ca procedura de atribuire este offline cu etapa finala de licitatie electronica si in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajerii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI - COMPARTIMENTUL JURIDIC
Adresa postala: Strada Uzinei, Nr. 1, Loc. Turceni, Jud. Gorj, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2013 10:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer