Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE DE ANALIZA, INTRETINERE SI EXPLOATARE LABORATOARE SI UNITATI EXPERIMENTALE livrare, instalare si punere in functiune


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.334.154 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142232/12.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137259
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara
Adresa postala: Calea Aradului 119, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 1900, Romania, Punct(e) de contact: Ionel Radu, Tel. +40 0721580169, Email: [email protected], Fax: +40 0256277174, Adresa internet (URL): www.usab-tm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie de invatamint superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTE DE ANALIZA, INTRETINERE SI EXPLOATARE LABORATOARE SI UNITATI EXPERIMENTALE livrare, instalare si punere in functiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: USAMVB Timisoara, Calea Aradului 119
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie ECHIPAMENTE DE ANALIZA, INTRETINERE SI EXPLOATARE LABORATOARE SI UNITATI EXPERIMENTALE livrare, instalare si punere in functiune
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
51000000-9-Servicii de instalare (cu exceptia programelor software) (Rev.2)
79633000-0-Servicii de perfectionare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 334, 154.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S044-070637din02.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2989 Denumirea: ACHIZITIE STEREOMICROSCOAPE
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033/+40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20653.08 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 2988 Denumirea: Achizitie MICROSCOP INVERSAT CU FLUORESCENTA
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033/+40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 237300.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 237300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 2990 Denumirea: MICROSCOAPE
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033/+40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 36572.87 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36570.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 2993 Denumirea: Achizitie-MICROSCOP ELECTRONIC CU SCANARE SI EDS
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NITECH S.R.L.
Adresa postala: B-dul Bucurestii Noi, nr. 212A, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012369, Romania, Tel. 021 668 68 19, Email: [email protected], Fax: 021 668 69 30, Adresa internet (URL): www.nitech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 478490.85 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 477695.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 3401 Denumirea: Achizitie-Microscop inversat cuplat cu stereomicroscop si soft de achizitie, prelucrare date si acces
V.1) Data atribuirii contractului 21.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Carl Zeiss Instruments S.R.L.
Adresa postala: sect.2, str. Fluierului, nr.21B, parter, ap.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050543, Romania, Tel. 031.425.30.00., Email: [email protected], Fax: 031.425.33.70., Adresa internet (URL): www.zeiss.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 122661.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 122600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 2992 Denumirea: Soft de gestionare activitate complex laboratoare, clinici veterinare si unitati experimentale
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SYONIC S.R.L.
Adresa postala: str.Putna, nr.14 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 307160, Romania, Tel. 0727331023, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0256492451, Adresa internet (URL): www.syonic.eu
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 156170.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154889.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 2991 Denumirea: Achizitie sistem de microscopie interactiva.
V.1) Data atribuirii contractului 07.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIST LIFE SCIENCE S.R.L.
Adresa postala: STR. ION URDAREANU, NR.34, ETAJ 3, SECT.5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050688, Romania, Tel. +40 214103033/+40 725682101, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 214103038, Adresa internet (URL): www.medist-ls.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 284512.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 284500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE cod SMIS-CSNR 2669: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE CERCETARE, EDUCATIE SI SERVICII IN DOMENIILE MEDICINEI VETERINARE SI TEHNOLOGIILOR INOVATIVE PENTRU RO 05.
VI.2) Alte informatii
1.In cazul in care preturile ofertatate ale ofertelor situate pe primul loc sunt egale, departajarea se va face prin reofertare in plic inchis, sigilat, oferta cistigatoare fiind cea cu pretul cel mai mic in urma reofertarii. 2.Informatii privind asociatii: In cazul in care oferta va fi depusa in asociere se vor prezenta urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii, completata de liderul Asocierii. b) Acord sau o scrisoare preliminara de asociere - Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. c) Ofertantul, in cazul in care este o asociere la care participa mai multi operatori economici, va prezenta o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de data semnarii contractului. 3.Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale obligatorii: Ofertantul va completa formularul privind acceptare a conditiilor contractuale obligatorii. Amendamente la clauzele specifice pot fi depuse odata cu oferta. 4.Ofertantul care este in categoria IMM indeplinind conditiile Legii 346 / 2004 si solicita reducerea cerintei privind cuantumul garantiei de participare la 50 % va prezenta Formularul Declaratie pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria IMM. 5. Solicitarile de clarificare se vor face scris, cu numar de inregistrare si se transmit si la e-mail [email protected] Se va completa Formularul 12G privind subcontractantii. Daca nu sunt subcontractanti, se trage linie sau se trece "nu este cazul".
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara-Biroul achizitii
Adresa postala: Calea Aradului 119, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300645, Romania, Tel. +40 256277174, Email: [email protected], Fax: +40 256277174, Adresa internet (URL): www.usab-tm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2013 08:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer