Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
481.789 EUR

Castigatorul Licitatiei: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144624/28.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140405
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str Petricani nr 9A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213171005, In atentia: Daniel Robu, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Inchiriere cu optiune de cumparare
Locul principal de livrare: sediul RNP Romsilva, str Petricani nr 9A, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
7 tipuri de echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu optiunea de cumparare, furnizare consumabile, servicii de reparare si intretinere (e-printing) diferentiate de consumurile estimate lunar pentru posturile de lucru
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30232100-5 - Imprimante si trasatoare (Rev.2)
30125110-5-Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30216110-0-Scanere informatice (Rev.2)
50313000-2-Repararea si intretinerea echipamentului de reprografie (Rev.2)
50314000-9-Servicii de reparare si de intretinere a faxurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
481, 788.8EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S125-214268din29.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91 Denumirea: Echipamente de birou pentru fotocopiere, tiparire, scanare si transmitere faxuri prin inchiriere cu
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 482016.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 481788.80 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 2, 131, 915.44 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/e-mail/posta.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii perioadei de valabilitate a oferteiperioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Departajarea ofertelor aflate pe primul loc cu preturi egale se va face prin solicitarea unei noi oferte financiare, la sectiunea Clarificari, doar operatorilor economici a caror oferte se afla pe primul loc.Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante insotite de justificari, respectand termenele prevazute de art. 78-79 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Informatii referitoare la impozitare se pot obtine de pe www.mfinante.ro.Informatii referitoare la protectia mediului se pot obtine de pe www.mmediu.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0214083600, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva
Adresa postala: str Petricani nr 9A, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023841, Romania, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213171005, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer