Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de calcul si generator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.092.817 RON

Castigatorul Licitatiei: Power Net Consulting S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 135452/07.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127338
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060032, Romania, Punct(e) de contact: Mihai Corocaescu, Tel. +40 214029205, In atentia: Mihai Corocaescu, Email: [email protected], Fax: +40 214029372, Adresa internet (URL): www.upb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de calcul si generator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea politehnica din Bucuresti, Depozitul central, Splaiul Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 - Echipamente de calcul: servere, rack si accesoriiLotul 2 - Generator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30211300-4 - Platforme informatice (Rev.2)
31120000-3-Generatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 092, 816.75RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S92-152263din15.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11610 Denumirea: Echipament de calcul: server, rack si accesorii
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Power Net Consulting S.R.L.
Adresa postala: B-dul Constructorilor nr 22 bloc 20 sc B at 7 ap 97 sector 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. 021 201 94 81, Email: [email protected], Fax: 021 212 39 34, Adresa internet (URL): www.power.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1049816.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1045364.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 12084 Denumirea: Generator
V.1) Data atribuirii contractului 01.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
E.M.P. TRADE S.R.L.
Adresa postala: sect.2, sos. Mihai Bravu, nr.132, bl.D22, sc.A, ap.12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021336, Romania, Tel. 021/252.65.93, Email: [email protected], Fax: 021/252.61.35
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 162507.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47452.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FP7 ?ERRIC - Empowering Romanian Research on Intelligent Information Technologies?
VI.2) Alte informatii
departajarea ofertelor cu acelasi pret se va face prin reofertare in plic inchis
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Politehnica din Bucuresti-Directia achizitii
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.313, sector 6, ,Localitatea: bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 214029205, Email: [email protected], Fax: +40 214029372, Adresa internet (URL): www.upb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2012 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer