Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de protectie balistica conform anexei B la prezentul anunt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.804.480 RON

Castigatorul Licitatiei: STIMPEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 60880/10.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 49785
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti
Adresa postala: str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 77302, Romania, Punct(e) de contact: Minculescu Mircea, Gavrila Razvan, Tel.021-3136220, Email: [email protected], Fax: 021-3149333, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de protectie balistica conform anexei B la prezentul anunt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente de protectie balistica - veste antiglont nivel IV (1907 cpl.), casti de protectie din kevlar (1887 cpl.)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35813000-6 - Casti militare (Rev.2)
35815100-1-Veste antiglont (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 804, 479.66RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S100-134301din24.05.2008
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S154-208126din09.08.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50/3/41, 42, 45, 47, 299-M Denumirea: Echipamente de protectie balistica - veste antiglont
V.1) Data atribuirii contractului 12/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel.021-345.66.48, Email: [email protected], Fax: 021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4904022.13 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 44/3/41, 42, 299, 49-M Denumirea: Echipamente de protectie balistica - casti de protectie din kevlar
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala: Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032368, Romania, Tel.021-345.66.48, Email: [email protected], Fax: 021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 900457.53 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Cele doua produse au fost adjudecate in etapa a II a a procedurii de licitatie deschisa, prin 2 etape finale distincte de licitatie electronica (pe fiecare din cele doua loturi).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.109-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041318, Romania, Tel.021-3323564, Fax: 021-3321240
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele sunt precizate in O.u.G. nr. 34/2006, aprobata cu Legea 337/2006, cap.IX, sectiunea IV.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Apararii-Departamentul pentru armamente-Biroul juridic
Adresa postala: Str.Drumul Taberei nr.9-11, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061353, Romania, Tel.021-3136220, Fax: 021-3149333
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2008 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer