Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente de retea


Anunt de participare numarul 61804/19.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA
Adresa postala: Cluj Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15, judetul Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Punct(e) de contact: Stela Cimpeanu, Tel.0264.401398, Email: [email protected], Fax: 0264.594831, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Echipamente de retea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca, laMagazia centrala a Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, sau la catedre
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente de retea, 12 loturi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32420000-3 - Echipament de retea (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 Licenta software pentru accesul la IEEE Societies Databasesi avand garantia pe produs de min. 1 an:
2 Calculator Desktop
garantia pe produs de min. 3 ani3 Notebook
garantia pe produs de min. 3 ani4 Calculator PC Desktop + monitor
garantia pe produs de min. 3 ani5 Calculator PC Desktop + monitor + accesorii
garantia pe produs de min. 3 ani6 Retea de calcul cu: -procesor Intel Core Duo E8500 , 3, 16 GHz, bus 1333, s.775, 6MB, BOX
- memorie DDR II 2GB, PC6400, 800 MHz, CL5, Kingston(sau echivalent )
garantia pe produs de min. 3 ani7 Retea de calcul cu: -procesor Intel Core Duo Quad Q9450, 2, 66GHz, bus 1333, s.775, Cache 12 MB,
45nm, BOX
- memorie DDR II 4GB, PC6400, 800 MHz, CL5, Kingston
(sau echivalent )
garantia pe produs de min. 3 ani8 Scanner Retea
garantia pe produs de min. 1 an9 Certificator retea Cupru / FO
garantia pe produs de min. 1 an10 Modul Senzori Wireless
(sau echivalent )
garantia pe produs de min. 3 ani11 Modul Etheroscope(sau echivalent )
garantia pe produs de min. 1 an12 Modul Wireless
(sau echivalent )
garantia pe produs de la min. 1 anlamin. 3 ani in functie de produsele componente
Valoarea estimata fara TVA: 252, 018.25RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se percep garantii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare si extrabugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi ofertanti se pot asocia in vederea depunerii unei oferte comune.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea art 180 ( formularul A)
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 ( formularul B)
Certificat de inregistrare emis de oficiul registrului comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.09.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.09.2008 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.09.2008 12:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleor nr. 6, sector III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264593866, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.cacj
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al UTC-N
Adresa postala: str. C-tin Daicoviciu nr. 15, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400020, Romania, Tel.0264401212, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.08.2008 13:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer