Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente in cadrul proiectului ? CREARE SI DEZVOLTARE CAMPUS SCOLAR SCOALA DE ARTE SI MESERII CRIMPOIA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
743.600 RON

Castigatorul Licitatiei: TITAN TRACO S.A.
Anunt de atribuire numarul 141783/14.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136300
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CRAMPOIA
Adresa postala: COMUNA CRAMPOIA, JUDETUL OLT, Localitatea: Crampoia, Cod postal: 237100, Romania, Punct(e) de contact: SILVIU DOBRE, Tel. +40 0249485020, Email: [email protected], Fax: +40 0249485020, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente in cadrul proiectului ? CREARE SI DEZVOLTARE CAMPUS SCOLAR SCOALA DE ARTE SI MESERII CRIMPOIA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Campusului scolar, comuna Crimpoia , jud.Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consiliul Local Crimpoiaachizitioneaza echipamente pentruproiectul ? CREARE SI DEZVOLTARE CAMPUS SCOLAR SCOALA DE ARTE SI MESERII CRIMPOIA?, respectiv: Lot 1 ? Dotari laborator textile ( atelier)Lot 2 ? Echipamente atelier textileLot 3 ? Dotari cabinet desen tehnicLot 4 ? Echipamente atelier industrie alimentaraLot 5 ? Dotari laborator industrie alimentaraLot 6 ? Mobilier sala sport ?i scoalaLot 7? Dotari scoalaLot 8 ? Dotari sala sport
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38430000-8 - Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.2)
37420000-8-Echipament de gimnastica (Rev.2)
38000000-5-Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
39100000-3-Mobilier (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
743, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S027-041796din07.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Echip.in cadrul proiectului Creare si dezvoltare campus scolar Scoala de arte si meserii Crampoia
V.1) Data atribuirii contractului 29.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TITAN TRACO S.A.
Adresa postala: Bd. Basarabia 250, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030352, Romania, Tel. 255.28.82, Email: [email protected], Fax: 255.78.16, Adresa internet (URL): www.titan-traco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 743600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 119730.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 8
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul OPERATIONAL REGIONAL2007-2013Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.4 -. -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua.
VI.2) Alte informatii
Daca preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria Crampoia
Adresa postala: loc. Crampoia, Localitatea: Crampoia, Cod postal: 237100, Romania, Tel. +40 249123456, Fax: +40 249123456
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.05.2013 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer