Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Echipamente individuale de Protectie destinate dotarii lucratorilor din sucursalele SC Hidroelectrica SA?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.906.664 RON

Castigatorul Licitatiei: INFO-PROT IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143418/08.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143264
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020995, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 213074629, In atentia: Alexandru Anghel, Email: [email protected], Fax: +40 213032545, Adresa internet (URL): www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Echipamente individuale de Protectie destinate dotarii lucratorilor dinsucursaleleSC Hidroelectrica SA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea se va face DDP (conform specificarilor INCOTERMS in vigoare) la Sucursalele si Sediul SC Hidroelectrica SA, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SC Hidroelectrica SA achizitioneaza echipament individual de protectie (EIP) necesar dotarii lucratorilor Hidroelectrica potrivit cerintelor legale in conformitate cu dispozitiile art. 12 (1) lit.b si art. 13 lit.r si lit.s din Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, in vederea asigurarii necesarului de dotare cu echipament individual de protec?ie, potrivit prevederilor Regulamentului propriu de dotare cu EIP nr.25989/15.12.2012.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18100000-0 - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)
18444100-4-Articole de siguranta pentru cap (Rev.2)
18830000-6-Incaltaminte de protectie (Rev.2)
35113400-3-Imbracaminte de protectie si de securitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 906, 663.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S087-148556din04.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 209 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INFO-PROT IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Intr. Buturugeni, Nr. 4, Bl P1D, Sc.1, Parter, Ap.4, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050682, Romania, Tel. 0744.48.58.79;0214102437, Email: [email protected], Fax: 021.410.24.37
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 700000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 679446.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9, 13, 15
Contract nr: 211 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMIND T&G S.R.L.
Adresa postala: Bd. Biruintei nr. 162, Localitatea: Pantelimon, Cod postal: 077145, Romania, Tel. (021) 352.87.41; 352.87.42, Email: [email protected];[email protected], Fax: (021) 352.87.44, Adresa internet (URL): www.romind.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
46
Contract nr: 213 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA DE GRADUL 1 SOLIDARITATEA IASI
Adresa postala: B-dul Stefan Cel Mare, bl B2+C, parter, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700124, Romania, Tel. +40 741271729, Email: stefana[email protected], Fax: +40 232241127
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6655.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6210.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
18, 26
Contract nr: 215 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SIMANDREA S.R.L.
Adresa postala: STR.ORIZONT, NR.3, BL.D2, AP.16, Localitatea: Dej, Cod postal: 405200, Romania, Tel. 0741210277, Email: [email protected], Fax: 0264/214424
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 227456.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 171637.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 37
Contract nr: 217 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LENOX PROD S.R.L.
Adresa postala: sos. Pantelimon, nr. 243, bl.52, sc. B, ap.80, et.10, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. +40 0729148459, Email: [email protected], Fax: +40 0213308226
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 849408.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 834240.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 219 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MENTOR S.R.L.
Adresa postala: Calea Severinului, Nr.46C, Localitatea: Craiova, Cod postal: 210204, Romania, Tel. +40 0744788464/+40 0251596973, Email: [email protected], Fax: +40 0251471065
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 320400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 319599.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
20
Contract nr: 221 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIACOB S.R.L.
Adresa postala: Str. Principala nr.123, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 427322, Romania, Tel. 0263237541, Email: [email protected], Fax: 0263237541
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24192.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20563.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
28
Contract nr: 223 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS-BLAN MOROSAN S.R.L.
Adresa postala: Str. Mare, Nr.36, Localitatea: Lumina, Cod postal: 907175, Romania, Tel. 0241-251922, Email: [email protected], Fax: 0241-251922
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 597363.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 482774.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
42
Contract nr: 225 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
C&A Company Impex S.R.L.
Adresa postala: Bd. Ghencea, nr.134, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061699, Romania, Tel. 021-413.38.98, Email: [email protected], Fax: 021-413.38.98, Adresa internet (URL): http: //www.cxa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2952564.60 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2580959.38 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36
Contract nr: 227 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BUSINESS PLUS S.R.L.
Adresa postala: Str. Calea Mosilor , Nr. 124, Et. 4, Ap.8 Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020881, Romania, Tel. +40 5994144/0314216354, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 5994445/0314170238
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 80691.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 79345.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8
Contract nr: 229 Denumirea: EIP HIDROELECTRICA SA
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIMPACT S.A.
Adresa postala: I.C.BRATIANU 20-26, Localitatea: Medias, Cod postal: 551003, Romania, Tel. 0269842182, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269845045, Adresa internet (URL): www.medimpact.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 740352.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 724928.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
40
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Cantit. medii ale prod ce urmeaza a fi achizit pe perioad de derulare a celorlalte ctr subs sunt precizate Anexa ? Valori estimate si cantitati produse EIP?din caietul de sarcini , coloana ?cantit media anuala?.Ajust pretprodus si alte clauze ctrvor fi negociate de catre ambele parti contractante ale A. C. respectiv pe fiecare lot de produse, conf clauzelor contractuale ale A.C., caietul de sarcinisi in conformitate cu legislatia Achiz. publice aflata in vigoare. D) CONDITII FINANCIARE IMPUSE DE CONTRACTEmiterea fact se face pe baza proces verbal de recep, pentru produs acceptate la receptie. Plata fact se va face prin OP, in lei, la 30 zile de la acceptare la plata a facturilor in baza documentelor prevazute in contract.E) Obiectiuni privind proiectul de contract: Ofert este obligat sa prezinte, eventualele obiect la propunereade contract, autor contract rezervandu-si dreptul de a respinge oferta ca neconforma, in conditiile art. 36 alin. 2 din HGR 925/2006, daca obiectiunile la clauzele contractuale sunt inacceptabile fiind in mod evident dezavantajoase iar ofertantul desi a fost informat cu privire la respectiva situatie , nu accepta renuntarea la clauzele respective.Nu se vor negocia clauze contractuale in privinta carora nu s-au facut obiectiuni prin oferta depusa.F) MENTIUNI PRIVIND INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALIFICARE: 1) In conf. cu art. 11 , alin. 4 di HG nr. 925/2006, pentru indeplinirea crit. de calif. prevazute la capitolul III.2) din cadrul fisei de date a achiz., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte. (Formular nr. 20)Atunci cand un ofertant uzeaza de acest drept, el are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in cel mult 3 zile lucratoare, de la primirea unei cereri in acest sens, din partea autoritatii contractante.2) Situatia economico-financiara (cap III.2.2) si/sau Capacitatea tehnica si profesionala (cap. III.2.3) a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economico-financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand sustinerea acordata, atunci are obligatia de a dovedi aceasta sustinere prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica prin care se confirma punerea la dispozitia ofertantului a resusrelor invocate. (Formularul 6 si Formularul 14 )Persoana care asigura sustinerea conform celor mentionate mai sus nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006, prezentand o declaratie pe proprie raspundere in acest sens.In cazul asocierii mai multor operatori economici cu scopul de a depune oferta comuna, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si standarde de asigurare a calitatii trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, situatia economica si financiara (cap. III.2.2 si cap. III.2.3) trebuie sa fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati. In acest caz se va completa Anexa 2 la Formularul 11, urmand ca legalizarea asocierii sa se faca doar daca oferta respectiva va fi declarata castigatoare. In cazul cand ofertele clasate pe primul loc au punctaj egal, se va solicita de la ofertantii respectivi o noua oferta financiara in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Juridic
Adresa postala: Str. Constantin Nacu nr.3 Sector 2, Localitatea: Bucutresti, Cod postal: 020995, Romania, Tel. +40 0213032500, Email: [email protected], Fax: +40 021303564
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2014 10:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer