Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente IT pentru implementarea proiectului POSDRU/91/2.2/S/63189


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
658.484 RON

Castigatorul Licitatiei: SC POWER NET CONSULTING SRL
Anunt de atribuire numarul 136077/20.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133938
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
Adresa postala: Strada Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Punct(e) de contact: Merima Petrovici, Tel. +40 214055694, In atentia: Merima Petrovici, Email: [email protected], Fax: +40 214055693, Adresa internet (URL): www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente IT pentru implementarea proiectului POSDRU/91/2.2/S/63189
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: str. Maria Rosetti, nr. 49A, etaj 3, sector 2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor achizitiona Computere portabile, Videoproiectoare, Ecrane pentru Proiectii, Licente, Genti pentru computere portabile, Mouse pentru computere portabile, Rack, Servere, Switch, Dispozitive de stocare cu acces direct, Surse de alimentare electrica continua, Unitati de hard disk, necesare pentru implementarea proiectului ?Program educational integrat de facilitare a tranzitiei din ciclul de invatamant primar in ciclul de invatamant gimnazial in vederea prevenirii insuccesului scolar la elevi POSDRU/91/2.2/S/63189?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
32333200-8-Camere video (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
38653400-1-Ecrane pentru proiectii (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
658, 484.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S102-170811din31.05.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 300 Denumirea: contract de furnizare echipamente IT proiect 63189 lotul III
V.1) Data atribuirii contractului 22.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC POWER NET CONSULTING SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr.238, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. 0212019481, Fax: 0212019481
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12308.45 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 301 Denumirea: contract de furnizare echipamente IT proiect 63189 lotul IV
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC POWER NET CONSULTING SRL
Adresa postala: Bucuresti, Str. Mihai Eminescu nr.238, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020085, Romania, Tel. 0212019481, Fax: 0212019481
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 341826.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 303 Denumirea: contract de furnizare echipamente IT proiect 63189 lotul II
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELSACO ELECTRONIC SRL
Adresa postala: Municipiul Botosani, Str. Pacea nr.41A, Judetul Botosani, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710145, Romania, Tel. 0231507060, Fax: 0231507060
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 32459.59 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 302 Denumirea: contract de furnizare echipamente IT proiect 63189 lotul I
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LASTING SYSTEM SRL
Adresa postala: Municipiul Timisoara, Str. Miron Costin nr.2, Judetul Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300174, Romania, Tel. 0256201279, Fax: 0256201279
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 295785.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 271890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Titlul Proiectului: ?Program educational integrat de facilitare a tranzitiei din ciclul de invatamant primar in ciclul de invatamant gimnazial in vederea prevenirii insuccesului scolar la elevi POSDRU/91/2.2/S/63189?
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au pretul egal, departajarea se va realiza prin reofertare in plic inchis.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica a MECTS
Adresa postala: str. Gral. Berthelot 28-30, sector 1, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 010168, Romania, Tel. +40 214055614, Fax: +40 213172895
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.02.2013 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer