Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ECHIPAMENTE MEDICALE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.109.000 RON

Castigatorul Licitatiei: EYECON MEDICAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 129700/13.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119290
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalulul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor
Adresa postala: Str. Pop Gheorghe de Basesti nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021382, Romania, Punct(e) de contact: MAGDALENA STOIAN, Tel. 2523512, 2528550, Email: [email protected], Fax: 2523512, 2521387, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ECHIPAMENTE MEDICALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: magazia centrala a spitalului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
echipamente medicale pentru blocul operator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 109, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
5132
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S173-283876din09.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6472 Denumirea: echipamente medicale
V.1) Data atribuirii contractului 11/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EYECON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Ap.19, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013158, Romania, Tel. +40213119161, Email: [email protected], Fax: +40213119161, Adresa internet (URL): www.eyeconmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4109678.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4109000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul bucuresti
Adresa postala: b-dul unirii nr. 37, sect. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0333320, Romania, Tel. 0214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.com
Organismul competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel bucuresti
Adresa postala: sos. oltenitei 107-111, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 041804, Romania, Tel. 0213223377
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Ortoepdie si Traumatologie TBC Osteoarticular Foisor
Adresa postala: B-dul Ferdrdinand nr. 35-37 sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021382, Romania, Tel. 0212520057, Email: [email protected], Fax: 021.252.3512
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2011 12:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer