Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - echipamente medicale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.148.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139427/05.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142421
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuta Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Republicii nr. 34-36, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400015, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA POP, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056, Adresa internet (URL): www.iocn.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
echipamente medicale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Institutului Oncologic Dr. I. Chiricuta
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Livrare Computer tomograf multislice - 64 de detectori, precum si instalarea si punerea lui in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 148, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S194-319022din10.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 8639 Denumirea: ECHIPAMENTE MEDICALE
V.1) Data atribuirii contractului 26.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: CALEA FLOREASCA, NR 169 A, CLADIREA DE BIROURI FLOREASCA 169, CORP A3, ET 7, BIROU NR 1 SI 2, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014108, Romania, Tel. +40 372074538/+40 37207453/+40 372074526, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 372074699, Adresa internet (URL): www.ge.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4500000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2148000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
S-a optat pentru un mod de punctaj departajat pe 2 criterii care insumate asigura 100 puncte: criteriul pret (40 puncte) si criterii tehnologice punctate (60 puncte).In acest fel desi criteriul legat de pretul echipamentului este la fel de important, se pot departaja echipamentele care ofera un avantaj tehnologic suplimentar, asigurand un nivel de performanta ridicat necesar laboratorului de radiologie si imagistica medicala al Institutului Oncologic ?Prof. Dr. Ion Chiricuta?, laborator care are un numar ridicat de investigatii zilnice, investigatii care pot fi limitate daca nivelul tehnologic al echipamentelor nu este corespunzator.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OficiulJuridic al Autoritatii Contractante
Adresa postala: Str. Republicii nr 34-36, Localitatea: Cluj Npaoca, Cod postal: 400017, Romania, Tel. +40 264590056, Email: [email protected], Fax: +40 264590056
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.12.2013 09:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer