Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.181.802 RON

Castigatorul Licitatiei: Novaintermed S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133482/11.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127550
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gheorghe marian, Tel. +40 0242311302, Email: [email protected], Fax: +40 0242315083, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente medicale radiologie, aparatura medicala de specialitate si mobilier aferente proiectului ?Reabilitarea, modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judeteande Urgenta Calarasi?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
33100000-1-Echipamente medicale (Rev.2)
33192000-2-Mobilier medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 181, 802.13RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S45-073638din06.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7019 Denumirea: furnizare mobilier
V.1) Data atribuirii contractului 23.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Novaintermed S.R.L.
Adresa postala: Str. Ceaikovski nr. 7, SC 2, ET 1, AP 18, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020261, Romania, Tel. 0740 309 101, Email: [email protected], Fax: 0314011089, Adresa internet (URL): www.novaintermed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 244716.13 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 6899 Denumirea: furnizare aparate radiologie
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EYECON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Ap.19, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013158, Romania, Tel. +40213119161, Email: [email protected], Fax: +40213119161, Adresa internet (URL): www.eyeconmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1761700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 6900 Denumirea: furnizare aparatura medicala de specialitate
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EYECON MEDICAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Pajurei, Nr. 26, Bloc 24, Ap.19, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013158, Romania, Tel. +40213119161, Email: [email protected], Fax: +40213119161, Adresa internet (URL): www.eyeconmedical.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2175386.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa Prioritara 3, Domeniul de interventie 3.1, Proiectul nr. 11879?REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDETEANDE URGENTA CALARASI "
VI.2) Alte informatii
Livrarea echipamentelor se va face in termen de30 de zile de la comanda scrisa a beneficiarului.Termenul de90 de zile include instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului. Aceste termene se pot modifica fara acordul furnizorului in functie de evolutia implementarii proiectului. Modificarea acestor termene poate fi facuta de catre furnizor numai cu acordul beneficiarului.In cazul in care exista oferte financiare cu preturi egale, la solicitarea comisiei de evaluare se vor depune noi oferte in plic inchis. Datele de depunere ale ofertelor si a sedintei de deschidere ale acestora se vor comunica in solicitarea transmisa de catrecomisia de evaluare. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui oferta are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
consiliul judetean calarasi
Adresa postala: str. 1 dec. 1918, nr.1, Localitatea: calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 0242311301, Email: [email protected], Fax: +40 0242315083
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.08.2012 14:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer