Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente Mediu Colaborativ Biblioteca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
246.774 RON

Castigatorul Licitatiei: AVITECH CO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121415/08.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu, 220, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Punct(e) de contact: Sorin Marius PALALAU, Tel. +40 0214340083, Email: [email protected], Fax: +40 0214340082, Adresa internet (URL): http: \\www.incas.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institut national de cercetare-dezvoltare
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente Mediu Colaborativ Biblioteca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, b-dul Iuliu Maniu nr. 220, sector 6
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie Echipamente Mediu Colaborativ Bibliotecacompus din: - Sistem Vizual - Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem Audio - Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem Distributie Semnale Audio-Video Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem de Automatizare si Control - Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem Videoconferinta - Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem pozitionare persoane - Mediu Colaborativ Biblioteca- Sistem Complex iluminare - Mediu Colaborativ BibliotecaCOD CPV: 32321200-1 ? Echipament audiovizual (Rev. 2); COD CPV: 32331300-5 - Aparate de redare audio (Rev. 2); COD CPV: 32351000-8 - Accesorii pentru echipament audio si video (Rev. 2); COD CPV: 38820000-9 - Echipament pentru comanda de la distanta (Rev. 2); COD CPV: 32232000-8 - Echipament pentru videoconferinte (Rev. 2); COD CPV: 30193000-8 - Organizatoare si accesorii (Rev. 2); COD CPV: 31500000-1 - Aparatura de iluminat si lampi electrice (Rev. 2); COD CPV: 39715210-2 ? Echipament de incalzire centrala (Rev. 2)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32321200-1 - Echipament audiovizual (Rev.2)
30193000-8-Organizatoare si accesorii (Rev.2)
32232000-8-Echipament pentru videoconferinte (Rev.2)
32331300-5-Aparate de redare audio (Rev.2)
32351000-8-Accesorii pentru echipament audio si video (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
246, 774.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produsele in cauza sunt fabricate exclusiv in scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare in conditiile mentionate in directiva relevanta
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37 Denumirea: Echipamente Mediu Colaborativ Biblioteca
V.1) Data atribuirii contractului 06.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVITECH CO S.R.L.
Adresa postala: Sos. Pipera-Tunari nr. 1/II, com. Voluntari, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. 021-200.64.64, Email: [email protected], Fax: 021-200.64.65
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 246774.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 246774.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - sectia a VI a Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr.37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213187731, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Cercetare-Dezviltare "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr.220, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061126, Romania, Tel. +40 0214340082, Email: [email protected], Fax: +40 0214340083, Adresa internet (URL): www.incas.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2012 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer