Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru invatamant la distanta TVET- Lot 3 Infrastructura de internet


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.100 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. ROMTELECOM S.A.
Anunt de atribuire numarul 59271/12.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 50354
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: B-dul Libertatii Nr. 12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Directia Contractare, Tel.+40372.111.328, In atentia: Adrian Mazilu, Email: [email protected], Fax: +40372.111.354, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro, Adresa profilului cumparatorului: http: //www.mdlpl.ro/_documente/phare2004_2006/tvet/index.htm
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru invatamant la distanta TVET- Lot 3 Infrastructura de internet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: 1 centru national si la 16 centre de invatamant cuprinse in programul de reabiliatare si modernizare Phare Coeziune Economica si Sociala 2004 2006(vezi Anexa I.D pentru amplasarea centrului national si a celor 16 centre invatamant)
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop livrarea, instalarea, punerea in functiune, mentenanta in perioada de garantie a conexiunilor la internet pe durata a trei ani si echipamentele hardware necesare conexiunii, incepand de la data specificata in ordinul de incepere dat de Managerul de Proiect al Autoritatii Contractante (aproximativ octombrie 2008). Bunurile/serviciile trebuie sa fie in deplina concordanta cu specificatiile tehnice (conform Anexei I - Specificatii Tehnice) stabilite in prezenta documentatie de atribuire si a altor instructiuni
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32400000-7 - Retele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 100EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
RO2006/018-147.04.01.02.01.02.03
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: RO 2006/018-147.04.01.02.01.02.03 Denumirea: Echipamente pentru invatamant la distanta TVET- Lot 3 Infrastructura de internet
V.1) Data atribuirii contractului 11/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ROMTELECOM S.A.
Adresa postala: Str.Garlei nr.1B, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013721, Romania, Tel.+4 021 400 67 97, Email: [email protected], Fax: +4 021 400 67 90
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27100.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 98, 576.25 Moneda: RON
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 49
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE Coeziune Economica si Sociala 2006 pentru Romania, conform Memorandumului de Finantare Phare 2006Linia de buget RO2006/018-147.04.01.02.01.02
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Str. Apolodor, nr.17, latura Nord, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.+40372111589, Email: [email protected], Fax: + 40372111640, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2008 16:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer