Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente pentru laboratoare de specialitate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
471.803 RON

Castigatorul Licitatiei: NITECH S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 106935/22.12.2010
Informatii anunt de participare asociat 97846
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara " Ion Ionescu de la Brad" Iasi
Adresa postala:  Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700490, Romania, Punct(e) de contact:  Iulia Boghiu, Tel. +4 0232 407575, Email:  [email protected], Fax:  +4 0232 407575, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente pentru laboratoare de specialitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, Aleea M. Sadoveanu nr. 3,
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aparate de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38430000-8 - Aparate de detectare si de analiza (Rev.2)
16130000-5-Semanatoare, plantatoare sau masini de repicat (Rev.2)
33136000-2-Instrument rotativ si abraziv (Rev.2)
42980000-9-Generatoare de gaz (Rev.2)
44619400-6-Butoaie din lemn (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
471, 802.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S170-260617din02.09.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 Denumirea: Aparate de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NITECH S.R.L.
Adresa postala:  B-dul Bucurestii Noi, nr. 212A, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  012369, Romania, Tel. 021 668 68 19, Email:  [email protected], Fax:  021 668 69 30, Adresa internet (URL):  www.nitech.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 499940.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 357779.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 3
Contract nr: 24 Denumirea: Aparate de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REDOX LAB S.R.L.
Adresa postala:  STR.MARAMURESULUI, NR. 38, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400246, Romania, Tel. 0264-439884, Email:  [email protected], Fax:  0264-439884
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9633.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 23 Denumirea: Aparate de laborator
V.1) Data atribuirii contractului 11/9/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ITO INDUSTRIES INTERNATIONAL SRL
Adresa postala:  Str. Drumul intre Tarlale nr. 102-112, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032982, Romania, Tel. 0317309201, Email:  [email protected], Fax:  0317309200
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 104390.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE - AXA 2; Operatiunea O 2.1.2; Contract nr. 163/15.06.2010
VI.2) Alte informatii
Loturile 2, 4 si 5 au fost anulate conform art. 209, alin 1, lit. b din OUG 34/2006.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40 232 260600, Fax:  +40 232 219660
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. +40 232 260600, Email:  [email protected], Fax:  +40 232 255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala:  Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700490, Romania, Tel. +40 232 407509, Email:  [email protected], Fax:  +40 232 407575
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer