Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si instrumentar necesar executiei activitatii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
861.854 RON

Castigatorul Licitatiei: Elsaco Electronic S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139674/09.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135385
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei 296, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Teodor GOGONEA, Tel. +40 0212239072, In atentia: Teodor GOGONEA, Email: [email protected], Fax: +40 0212219071, Adresa internet (URL): www.ibiol.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica in subordinea Academiei Romane
Activitate (activitati)
Altele: cercetare-dezvoltare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente si instrumentar necesar executiei activitatii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare: Sediul - Institutul de Biologie Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente si instrumentar necesar executiei activitatii de monitorizare a speciilor de plante de interes comunitar: Lot 1: furnizarea de echipamente de birou: Computer de birou, Computere portabile, Pachete software IT, Pachete software antivirus, Ecrane si console de computere, Tablete grafice, Surse de alimentare electrica, etc.Lot 2: furnizarea de echipament digital de cartografie si software Sisteme de navigare si de pozitionare globala, Pachete software IT, etc si servicii de instalare si instuire pentru utilizarea echipamentelor respective.Lot 3: furnizarea de echipament de teren Echipamente de protectie, etc.Lot 4: furnizarea de echipamente foto si conexe Echipament fotografic, etc.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48517000-5 - Pachete software IT (Rev.2)
18143000-3-Echipamente de protectie (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
38112100-4-Sisteme de navigare si de pozitionare globala (GPS sau echivalente) (Rev.2)
38650000-6-Echipament fotografic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
861, 854RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S80-131576din23.04.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S200-328904din17.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 782 Denumirea: Contract de furnizare Lot 1: furnizarea de echipamente de birou: Computer de birou, Computere portab
V.1) Data atribuirii contractului 06.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Elsaco Electronic S.R.L.
Adresa postala: Str. Pacea (Ocolitor), FN, Localitatea: Botosani, Cod postal: RO-710137, Romania, Tel. 0231507060, Email: [email protected], Fax: 0231507061, Adresa internet (URL): http: //www.elsaco.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 165083.48 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 668 Denumirea: Contract de furnizare Lot 4: furnizarea de echipamente foto si conexe Echipament fotografic, etc.
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOGIC COMPUTER S.R.L.
Adresa postala: Str.Spatarului, Nr. 16, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70000, Romania, Tel. 2118576, Email: [email protected], Fax: 2120695, Adresa internet (URL): www.logiccomputer.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 218398.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 216300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 667 Denumirea: Contract de furnizare Lot 2: furnizarea de echipament digital de cartografie si software Sisteme de
V.1) Data atribuirii contractului 25.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ESRI ROMANIA S.R.L.
Adresa postala: Str. Roma, nr. 8, parter, ap.1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011774, Romania, Tel. 021-2339086; 2311381, Email: [email protected], Fax: 021-2339088;2311277, Adresa internet (URL): www.esriro.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 633958.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 492554.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor din Romania in baza articolului 17 din Directiva Habitate?, proiect finantat prin ?Programul Operational Sectorial Mediu? (POS Mediu), Axa prioritara 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finantare nr. 130537/10.01.2011
VI.2) Alte informatii
? In cazul in care primul loc este ocupat de doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, noi propuneri financiare care vor fi transmise comisiei de evaluare in plic sigilat. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL DE BIOLOGIE BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 296, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212239071, Email: [email protected], Fax: +40 212239071, Adresa internet (URL): http: //www.ibiol.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2013 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer