Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Echipamente si piese schimb pentru gospodaria de carbune?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.327.414 RON

Castigatorul Licitatiei: ARTEGO S.A.
Anunt de atribuire numarul 134306/04.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129255
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 0253372462, In atentia: Ing. Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 0253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Echipamente si piese schimbpentru gospodaria de carbune?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC C. E. Rovinari SA, Depozitul Central alTERMOCENTRALEIROVINARI
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
INTRETINERE, FUNCTIONARE SI MENTENANTA INSTALATIILOR ADIACENTE DIN CADRUL GRUPURILOR ENERGETICE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42140000-2 - Angrenaje, elemente de angrenare si de antrenare (Rev.2)
34312600-3-Benzi transportoare din cauciuc (Rev.2)
42141700-6-Cuplaje de arbori (Rev.2)
42419810-7-Piese pentru transportoare cu benzi (Rev.2)
43414100-9-Mori de macinat carbune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 327, 413.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104735din31.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 407/ER Denumirea: Covor cauciuc
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARTEGO S.A.
Adresa postala: Str. Ciocarlau, nr.38, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel. 0253-226.060, Email: [email protected], Fax: 0253-226.114
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 846930.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 409/ER Denumirea: Cuplaj hidraulic
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECANO FUC S.A.
Adresa postala: Str. Garii, nr. 48, Localitatea: Negresti, Cod postal: 735200, Romania, Tel. 0235/457391, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0235/457390, Adresa internet (URL): www.mecano-fuc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 412/ER Denumirea: Ciocan concasor, placa sfaramare
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UMR S.A.
Adresa postala: Str.energeticianului, Nr.15, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 210219, Romania, Tel. 0730/710484; 0253/372345, Email: [email protected], Fax: 0253/371115
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 67900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 406/ER Denumirea: Abore I, Arbore II
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel. 0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19808.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 408/ER Denumirea: Reductor
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NEPTUN S.A.
Adresa postala: Str. Bobalna, nr. 57-63, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244/335651-54, Email: [email protected], Fax: 0244/374194
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19700.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 405/ER Denumirea: Bara gratar asamblata, pinion. Tamburi actionare si intoarcere
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L.
Adresa postala: Aleea Macului 1 Tg-Jiu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210106, Romania, Tel. 0253217412, Email: [email protected], Fax: 0253217415, Adresa internet (URL): www.grimex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360775.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 7
Contract nr: 404/ER Denumirea: Roata lant
V.1) Data atribuirii contractului 25.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINEX MINING ENGINEERING S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI, NR.9, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. 0253/372022, Email: [email protected], Fax: 0253/372022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 488/ER Denumirea: Linii actionare
V.1) Data atribuirii contractului 07.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SARA INDUSTRIES S.R.L.
Adresa postala: sect.5, str.Nehoiasi, nr.26, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050304, Romania, Tel. 021 3355370, Email: [email protected], Fax: 021 410 98 58
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1825000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantia de buna executie, conform Legii nr.346/2004.Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in OUG nr.34/2006 si HG 925/2006.Toate documentele de calificare solicitate prin Fisa de datevor fi in modobligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie cazul in care ofertantul prezinta o declaratie pe propria raspundere conform art. 11 alin. 4 din HG 925/2006. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea. In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Nu se admit completari cu documente lipsa dupa inceperea sedintei de deschidere. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse (existente), daca este cazul.Se va preciza in mod obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului. Documentele din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societatii ofertante care va mentiona: , ,prezentul este conform cu originalul?? semnat si stampilat.In cazul in care, dupa licitatia electronica, mai multe oferte economice au fost clasate pe primul loc cu preturi egale se va solicita reofertarea in plic inchis, pana la departajare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu Nr 34, Localitatea: Tg Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 0253218661, Fax: +40 0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 0253372556-339, Fax: +40 0253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2012 15:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer