Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente si piese schimb sala masini si instalatii hidrotehnice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.107.003 RON

Castigatorul Licitatiei: ENERGOREPARATII SERV S.A.
Anunt de atribuire numarul 139924/09.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133666
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI, str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Produse Energie, Tel. +40 253372462, In atentia: ing. Zamfiroiu Constantin, Email: [email protected], Fax: +40 253371590, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente si piese schimb sala masini si instalatii hidrotehnice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central al Sucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente si piese schimb sala masini si instalatii hidrotehnice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42000000-6 - Echipamente industriale (Rev.2)
31161700-9-Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
42113100-5-Piese pentru turbine cu aburi (Rev.2)
42912300-5-Utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 107, 002.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S208-342796din27.10.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 53/ER Denumirea: PIESE SCHIMB POMPE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOREPARATII SERV S.A.
Adresa postala: sect.4, sos.Berceni, nr.104, corp A 154, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032091, Romania, Tel. 021-317.40.42, Email: [email protected];m[email protected], Fax: 021-317.40.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 58000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 63680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 51/ER Denumirea: ELEMENTE DE FILTRARE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGO-PRODUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Stolnicul Vasile nr.27, bl.27, ap. 20, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023362, Romania, Tel. 0723-130412, Email: [email protected], Fax: 021-2408268
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 321848.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 286200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6, 7
Contract nr: 56/ER Denumirea: CONDUCTE DE LEGATURA, STATII INJECTIE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOUTIL CONTACT S.A.
Adresa postala: Str. Progresului, nr. 75-77, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050693, Romania, Tel. 021-410.31.91, 021-410.49.50, 0746-244.420, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-410.66.82, Adresa internet (URL): http: //www.energoutil.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 832640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 890273.75 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13
Contract nr: 55/ER Denumirea: CONSUMABILE PENTRU INSTALATII DE CURATIRE TEVI CONDENSATOARE;ELECTROPOMPE APA DEGAZATA
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Intercom S.A.
Adresa postala: Str. Stirbei Voda nr. 103A, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240588, Romania, Tel. 0250741404, Email: [email protected], Fax: 0250741404, Adresa internet (URL): www.intercom-itc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 154050.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112522.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8, 9, 10
Contract nr: 52/ER Denumirea: PIESE SCHIMB POMPE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TURBO S.A.
Adresa postala: soseaua BERCENI , nr 104 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041919, Romania, Tel. 0213003023; 3193987, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 0213002023, Adresa internet (URL): www.generalturbo.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 522350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 567538.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 54/ER Denumirea: PIESE SCHIMB HIDROTEHNICE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECATECH SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Cerna, bl.1, sc.2, ap.15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel. 0745095224, Email: [email protected], Fax: 0353401890
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 44902.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 41760.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
Contract nr: 57/ER Denumirea: ELEMENTE SUSTINERE INSTALATIE DE RACIRE
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECNOARMIT S.R.L.
Adresa postala: B-dul Timisoara, Nr.210-230, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel. 0214086348, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0214086349
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 132085.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 145029.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
12
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Ofertanti care fac dovada ca sunt IMM benef de red cu 50% pentru criteri legat de cifra de afaceri si GBE, conf Legi nr346/2004.Ofertant este obligat sa prezinte eventualele ob asupra proiect de contract si alte clarif pentru elabora oferta, in conditi prevazute in OUGnr34/2006 si HG925/2006. Doc de calif solicitate prin FDA vor fi obligatoriu prezentate, in caz contrar oferta va fi considerata inacceptabila(exceptie caz in care ofertant prezinta declaratie pe propria raspundere conf art11 alin4 din HG925/2006.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertant trebuie sa mentioneze sucint, dar precis, mod concret de indeplinire a respectivelor cerinte, inclusiv, daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de dreptul de a depune declaratia pe proprie raspundere, ofertant are obligatia de a prezenta/completa certificate/doc edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerinte de calif, atunci cand primeste din partea autoritati contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.Nu se admit completari cu doc dupa inceperea sedintei de deschidere.Dupa deschidere oferte se vor cere numai clarif. la doc depuse, daca este caz.Se va preciza obligatoriu perioada de valabilitate a ofertei, termenul de scadenta la plata al facturilor si modul de constituire a garantiei de buna executie a contract.Doc din plic vor fi certificate de o persoana autorizata din cadrul societati ofertante care va mentiona: , prezentul este conform cu originalu?semnat si stampilat.In cazul in care pe locul 1 sunt clasate mai multe oferte admisibile cu preturi egale, se va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta fin, in plic inchis, pana la stabilirea ofertei castigatoare In caz de oferta indiv+sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna+sustinere, cerintele privind sit personala, capacitate de executare a activitatiprofesionale, situatia ec si fin, se aplica confAnexei nr2 din Ordin ANRMAP509/2011
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.02.2013 08:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer