Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente statii 110kV


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.447.295 RON

Castigatorul Licitatiei: SORGETI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 40789/01.08.2008
Informatii anunt de participare asociat 37916
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600049, Romania, Punct(e) de contact: SAVA ANISIA, Tel.0232 405633, Email: [email protected], Fax: 0232 405324
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente statii 110kV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: depozitele E.ON Moldova SA din Bacau/Suceava sau magaziile din Botosani, Iasi, neamt si Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente statii 110kV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31400000-0 - Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.1)
29000000-9-Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive si produse conexe (Rev.1)
31153000-3-Redresoare (Rev.1)
31170000-8-Transformatoare (Rev.1)
32110000-7-Condensatoare electrice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 447, 294.48RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
195
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 260 Denumirea: contract furnizare produse- lot 1- Baterii acumulatoare
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SORGETI S.R.L.
Adresa postala: Str. Arh. Ion Mincu, nr. 17, ap. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011356, Romania, Tel.021 2324461, Email: [email protected], Fax: 021 2324461
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 127937.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 295 Denumirea: contract furnizare produse- lot 4- Transformator de putere 110/22kV
V.1) Data atribuirii contractului 6/11/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROPUTERE S.A.
Adresa postala: Calea Bucuresti, nr. 80, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200440, Romania, Tel.0251/437698, Email: [email protected], Fax: 0251/437730, Adresa internet (URL): www.electroputere.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2230448.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 268 Denumirea: contract de furnizare produse-lot 5-Condensator monofazat de putere si lot-9-Redresor automat
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RETROM S.A.
Adresa postala: Str. Moldovei nr.17bis, Localitatea: Pascani, Cod postal: 705200, Romania, Tel.0232-712229; 766816, Email: [email protected], Fax: 0232-765044; 714990, Adresa internet (URL): www.retrom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 71914.48 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 255 Denumirea: contract de furnizare produse-lot 7-Panou servicii proprii
V.1) Data atribuirii contractului 5/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOBIT PROD S.R.L.
Adresa postala: Str. Amurgului , Nr. 1, Localitatea: Jibou, Cod postal: 455200, Romania, Tel.0264207500, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0264207555, Adresa internet (URL): www.energobit.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16995.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
procedura a fost incheiata, lotul 2a fost anulat conform art. 209, al 1) lit d)"este imposibila incheierea contractului";loturile 3, 6 si 8 au fost anulate conform art.209, al 1, lit c)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str Anastasie panu nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232 260600, Email: [email protected], Fax: 0232 217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. E.ON Moldova Distributie SA-serviciul Juridic
Adresa postala: str. Ciurchi, nr 148-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel.0232 405048, Email: [email protected], Fax: 0232 405998
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2008 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer