Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Echipamente tehnica de calcul


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
86.822 RON

Castigatorul Licitatiei: EMAG INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 35101/10.06.2008
Informatii anunt de participare asociat 33673
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Adresa postala: centrul de Cercetare pentru Conversia Energiei Electromecanice- ECEE Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060032, Romania, Punct(e) de contact: Angela-Elena Craina, Tel.402.92.05, In atentia: Daniela Burciu, Email: [email protected], Fax: 402.93.72
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Echipamente tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UPB- Splaiul Independentei 313, depozitul Central
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Echipamente tehnica de calcul: Laptop, Calculatoare, imprimante, Componente de calculator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213400-9 - Unitati centrale de procesare pentru computere personale (Rev.1)
30200000-1-Echipament si accesorii pentru computer (Rev.1)
30211400-5-Configuratii informatice (Rev.1)
30233231-9-Imprimante laser (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86, 822.4RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
valoarea ofertei
70%
Descriere:
2.
caracteristici tehnice si functionale
20%
Descriere:
3.
garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3588 Denumirea: Echipamente tehnica de calcul
V.1) Data atribuirii contractului 11/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EMAG INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Dr. Constantinache Caracas, nr. 7, et. 4, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Tel.021.2005200, Email: [email protected], Fax: 021.2005229, Adresa internet (URL): www.emag.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 86822.40 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, ,Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APELBUCURESTI, SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Soseaua Oltenitei nr. 106-111 , sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: Cod 7000, Romania, Tel.3321240, Email: [email protected], Fax: 3323377
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Politehnica Bucuresti - Serviciul Achizitii Produse, Servicii si Lucrari
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.313, Sector 6, ,Localitatea: buccuresti, Cod postal: Cod 060042, Romania, Tel.402.92.05, Fax: 402.93.72
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2008 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer