Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Efectuarea monitorizarii emisiilor de poluanti (aer, apa, sol) si zgomot provenite din activitatea CET-urilor SE Bucuresti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
77.110 RON

Castigatorul Licitatiei: FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Anunt de atribuire numarul 140351/16.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132813
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 202 E, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 214079973, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213166574, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Efectuarea monitorizarii emisiilor de poluanti (aer, apa, sol) si zgomotprovenite din activitatea CET-urilor SE Bucuresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: CET Sud str. Releului nr.2, CET Grozavesti Splaiul Independentei, nr. 229, CET Titan-Str Alexandru Sahidian nr 4, CET VEST-B-dul Timisoara, nr 106,
CET Progresu-Pogoanelor nr 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Efectuarea monitorizarii emisiilor de poluanti (aer, apa, sol) si zgomotprovenite din activitatea CET-urilor SE Bucuresti -detalii in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71620000-0 - Servicii de analiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
77, 110RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3089 Denumirea: Efectuarea monitorizarii emisiilor de poluanti (aer, apa, sol) si zgomot
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FILIALA INSTITUTUL DE CERCETARI SI MODERNIZARI ENERGETICE ICEMENERG S.A. BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Energeticienilor nr.8, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032092, Romania, Tel. 3464741, Email: [email protected];[email protected];[email protected], Fax: 3465310
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77851.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57310.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 3180.00
V.6) Lista de Loturi
1, 3, 4, 5
Contract nr: BE 3011 Denumirea: Efectuarea monitorizarii emisiilor de poluanti (aer, apa, sol) si zgomot
V.1) Data atribuirii contractului 28.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PT ECOLOGIE INDUSTRIALA ECOIND
Adresa postala: Soseaua Panduri 90-92, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050663, Romania, Tel. 4100377, Email: [email protected], Fax: 4100575, Adresa internet (URL): www.incdecoind.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti ? Sectia Comerciala
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr. 37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC S.E.BUCURESTI
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.227, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060041, Romania, Tel. +40 212751384, Fax: +40 212751405
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2013 07:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer