Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a conductelor de abur 13 b


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
45.890 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TUBAL EXPERT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145314/20.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140196
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Electrocentrale Bucuresti S.A.
Adresa postala: Splaiul Independentei 227, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060021, Romania, Punct(e) de contact: ANCA IULIANA ORDEAN, Tel. +40 212751476, In atentia: Constantin Dragomir, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 212751406, Adresa internet (URL): www.elcen.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Efectuarea verificarilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnicin scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a conductelor de abur 13 bari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Centrala Termoelectrica Palas, Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 123
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conductele de abur 13 bari aflate in exploatare in Centrala Termoelectrica Palas sunt echipamente sub presiune, care in conformitate cu prevederile din Prescriptiile Tehnice ISCIR, respectiv C 10/2010, sunt inregistrate, urmarite si autorizate de ISCIR - IT Bucuresti.Pentru respectarea prevederilor PT C10/2010, in anul 2009 Centrala Termoelectrica Palas a efectuat o expertiza prin SC ISPE SAproiectantul initial al conductelor.Expertiza efectuata a stabilit o durata remanenta de viata a conductelor de 32000 de ore, dar nu mai mult de 4 ani calendaristici, cu posibilitatea de prelungire a acesteia in baza unei noi expertize similare.Expertizarea este absolut necesara si urgenta pentru a putea functiona cu grupurile energetice in continuareincepand cu sezonul 2013-2014 ).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
45, 890RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3771/27.06.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 188 Denumirea: Efec.verif.tehn.in utiliz.ptr.inv/ex.cu car.teh.in scop.eval.starii tehn, estim.dur.func.cd. 13 bar
V.1) Data atribuirii contractului 02.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TUBAL EXPERT S.R.L.
Adresa postala: Strada Dunavat nr. 9, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051916, Romania, Tel. +40 720168294, Fax: +40 212020801
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 45890.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - Sectia Comerciala si Contencios-administrativ
Adresa postala: Strada Traian nr.31, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900720, Romania, Tel. +40 241551345, Email: [email protected], Fax: +40 241551342
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrala Termoelectrica Palas
Adresa postala: B-dul Aurel Vlaicu , nr. 123, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900075, Romania, Tel. +40 241585300, Email: [email protected], Fax: +40 241511200, Adresa internet (URL): www.elcen.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer