Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construire parc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
799.695 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ALFA- BIT SRL
Anunt de atribuire numarul 142927/11.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138205
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construireparc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare si intocmire Studiu de fezabilitate, Studii tehnice, Documentatie de urbanism PUZ, Documentatii tehnice pentru obtinerea Certificatului de Urbanism, a Autorizatiei de Construire si toate documentatiile necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, faza PUZ si faza DTAC, Proiecte Tehnice si Detalii de Executie, Completare cerere de finantare si Asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor de constructii necesare realizarii investitiei ?Eficientizarea consumului de energie electrica pentru Consiliul Judetean Constanta ? Construireparc eolian 6 MW, Parcela Ps 880/4 Sibioara, comuna Lumina??
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
799, 695RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S070-116721din10.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12337 Denumirea: Eficentizarea cons.de energie el. pt.CJ Constanta-construire parc eolian, 6MW, Sibioara, com.Lumina
V.1) Data atribuirii contractului 20.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ALFA- BIT SRL
Adresa postala: STR. ARCULUI NR.11A, SECTOR 2, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 021031, Romania, Tel. 0212113411, Email: [email protected], Fax: 0212106141
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 799695.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 16
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
SC HELNIC CONSTRUCT SRL- proiect tehnic, 0, 5%; 2. SC ARCHA SRL-PUZ-5%; 3. TOPOCAD SERV SRL-studii topografice- 0, 5 %; 4.ANA PROIECT DESIGN SRL-studii- geotehnice, 0, 5 %; 5.ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS SRL-intocmire studiu de solutie conectare la SEN, 4 %; 6.SC ECO GREEN CONSULTING SRL- studiu de impact , 0, 5%; 7.PETEAN DANIEL PFA- audit energetic, 4 %; 8.RADULESCU IULIAN PFA- proiect tehnic-drumuri de acces si platforme de stationare, 0, 5%.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bulevardul Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2013 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer