Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Eficientizarea iluminatului piblic stradal


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.642.741 RON

Castigatorul Licitatiei: SZD ELECTRO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 37937/03.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 23226
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL FETESTI
Adresa postala: str. Calarasi, nr. 544, Fetesti, Localitatea: Fetesti-Gara, Cod postal: 925150, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Ilie, Tel.0243/206039, Email: [email protected], Fax: 0243/361206, Adresa internet (URL): 0
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Eficientizarea iluminatului piblic stradal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Primaria Municipiului Fetesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea iluminatului public stradal prin inlocuirea corpurilor si becurilor cu altele economice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
28825300-4 - Lampi de iluminat stradal (Rev.1)
45316110-9-Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 642, 741RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
caracteristici tehnice
28%
Descriere:
3.
durata executiei
12%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 701 Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE
V.1) Data atribuirii contractului 1/15/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SZD ELECTRO S.R.L.
Adresa postala: Str. Traian Vuia, nr.236, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397, Romania, Tel.0748222753, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1642741.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, esct. 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Municipiului Fetesti
Adresa postala: str. Calarasi, nr. 544, Localitatea: Fetesti, Cod postal: 925150, Romania, Email: [email protected], Fax: 0243/361206
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2008 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer