Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare DALI, PT+CS+DE+PAC, Instructiuni de exploatare si Verificare proiect la obiectivul:«REABILITAREA SI MODERNIZAREA AMENAJARII PENTRU IRIGATII CARASU-BASARABI»,jud.CONSTANTA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.500 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NACO EXPRESS S.R.L. Bucuresti
Anunt de atribuire numarul 78280/11.08.2009
Informatii anunt de participare asociat 66534
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.021-3322816, In atentia: ing. Tania Cotruta, Email: [email protected], [email protected], Fax: 021-3322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Administratie Nationala
Activitate (activitati)
Altele: Activitati conexe agriculturii. Arhitectura peisagistica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare DALI, PT+CS+DE+PAC, Instructiuni de exploatare si Verificare proiect la obiectivul: REABILITAREA SI MODERNIZAREA AMENAJARII PENTRU IRIGATII CARASU-BASARABI», jud.CONSTANTA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: ANIF RA, S.T. Dobrogea, obiectivul REABILITAREA SI MODERNIZAREA AMENAJARII PENTRU IRIGATII CARASU-BASARABI», judetul CONSTANTA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare DALI, PT+CS+DE+PAC, Instructiuni de exploatare si Verificare proiect la obiectivul: REABILITAREA SI MODERNIZAREA AMENAJARII PENTRU IRIGATII CARASU-BASARABI», judetul CONSTANTA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Punctaj financiar
55%
Descriere:
2.
Punctaj tehnic
45%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 0907040 Denumirea: Contract servicii de proiectare la obiectivul: "Reab.si modern.am.de irig.Carasu Basarabi
V.1) Data atribuirii contractului 7/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NACO EXPRESS S.R.L. Bucuresti
Adresa postala: str. Panait Cerna, 7, bl. M44, sc. 3, ap. 69, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021/3363505, Fax: 0213363505
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire va fi pusa la dispozitia operatorilor economici care au inaintat o solicitare scrisa insotita de imputernicire scrisa in acest sens, numai pe suport hartie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curteade Apel Bucuresti
Adresa postala: str. Splaiul Independentei, 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: --, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3191674
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel.021-332 28 16, Fax: 021-332 21 83
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.08.2009 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer