Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie de achizitie a suprafetei de teren necesara dezvoltarii obiectivului de investitii ?Uzina Craiova-Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii folosind tehnologia de preparare a fluidului autointaritor de zgu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
60.169 RON

Castigatorul Licitatiei: BLACK LIGHT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 128317/06.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare documentatie de achizitie a suprafetei de teren necesara dezvoltarii obiectivului de investitii ?Uzina Craiova-Marirea stabilitatii depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii folosind tehnologia de preparare a fluidului autointaritor de zgura si cenusa de electrofiltru ? terenuri situate pana la cota de 180 mdMB?- servicii suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Uzina Craiova str. Bariera Valcii nr. 195, loc. Craiova, Jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie cadastrala pentru obtinerea Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate pentru unele suprafete de teren necesare Uzinei Craiova la obiectivul Depozitul de zgura si cenusa Valea Manastirii si intocmirea Documentatiei Cadastrale pentru inscrierea in Cartea Funciara.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
60, 169.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50/EC Denumirea: Elaborare documentatie de achizitie a suprafetei de teren necesara dezvoltarii obiectivului de inves
V.1) Data atribuirii contractului 23.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BLACK LIGHT S.R.L.
Adresa postala: Str. Virtutii, nr. 1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300126, Romania, Tel. 0356/808.870, Email: [email protected], Fax: 0356/808.871, Adresa internet (URL): http: //www.blacklight.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60169.34 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60169.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL DOLJ
Adresa postala: Str. Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Email: [email protected], Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform dispozitiilor art. 720 (2) - 720 (7) si art. 720 (9) din Codul de procedura civila, asa cum mentioneaza art. 286 (2) din OUG 34/2006.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ServiciulJuridic
Adresa postala: Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403362, Fax: +40 351449550
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2012 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer