Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico ? economica - faza SF, pentru imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune


Anunt de participare (utilitati) numarul 148104/22.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: IASI , Str. CIURCHI, NR.146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Alin Urcan, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 17, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Punct(e) de contact: Alin Urcan, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 17, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Punct(e) de contact: Alin Urcan, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 17, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540046, Romania, Tel. +40 365403675, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate cu capital majoritar privat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico ? economica - faza SF, pentru imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: in 13 locatii ale E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico ? economica - faza SF, pentru imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune procedura divizata pe 13 loturi.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Elaborare documentatie tehnico ? economica - faza Studiu de Fezabilitate, pentru imbunatatirea nivelului de tensiune in reteaua de joasa tensiune: Valoare totala achizitie 198.088 lei fara TVA
Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Chelutieli diverse si neprevazute- 9.433 leiValorile defalcate pe loturi sunt dupa cum urmeaza:
LOT 1: PTA 1 Baisesti, jud. SuceavaValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=15.619 lei fara tva
Ch div.si neprev=744 leiLOT 2: PTCZ 30 Siret, jud. SuceavaValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=12.394 lei fara tva
Ch div.si neprev=590 leiLOT 3: PT 12 Roman, jud. NeamtValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=15.337 lei fara tva
Ch div.si neprev=730 leiLOT 4: PTA 2 Tarpesti, jud. NeamtValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=17.932 lei fara tva
Ch div.si neprev=854 leiLOT 5: PTA 5 Calafindesti, jud. SuceavaValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=13.968 lei fara tva
Ch div.si neprev=665 leiLOT 6: PTA 2 Gramesti, jud. SuceavaValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=14.368 lei fara tva
Ch div.si neprev=684 leiLOT 7: PTA 5 Marginea, jud. SuceavaValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=13.390 lei fara tva
Ch div.si neprev= 638 leiLOT 8: PTA 1 Ranzesti, jud. VasluiValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=16.386 lei fara tva
Ch div.si neprev=780 leiLOT 9: PT 1 Dobreni, jud. NeamtValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=18.329 lei fara tva
Ch div.si neprev=873 leiLOT 10: PTA 1 Todirel, jud. IasiValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=18.918 lei fara tva
Ch div.si neprev=901 leiLOT 11: PTA 1 N.Balcescu, orasul Flamanzi, jud. BotosaniVal estimata ctrct=12.205 lei fara tva
Ch div.si neprev=581 leiLOT 12: PTA 2 Mileanca, comuna Mileanca, jud. BotosaniValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=10.814 lei fara tva
Ch div.si neprev=515 leiLOT 13 PTA 1 Contesti, jud. IasiValoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute de 5% conf art 28 alin (7) din OUG34/2006 astfel cum a fost completata si modificata prin OUG77/2012.
Val estimata ctrct=18.428 lei fara tva
Ch div.si neprev=878 leiValoarea estimata a contractului cu/fara ch diverse si neprevazute, suma reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute se regasesc si atasate la ?Documentatie? .Cantitatile aferente ficarui lot se gasesc atasate la ?Documentatie?.
Valoarea estimata fara TVA: 198, 088RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de: LOT 1= 296 lei, LOT 2=235 lei, LOT 3= 291lei, LOT 4 =340 lei, LOT 5= 265lei, LOT 6=272 lei, LOT 7=254 lei, LOT 8=311 lei, LOT 9=347 lei, LOT 10= 359 lei, LOT 11= 231lei, LOT 12=205 lei, LOT 13=349 lei. Echivalenta pt o gar.de particip depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din dataanterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a candidaturilor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 120 zile, de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor. Candidaturile care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, in original, in cuantumul si valabilitatea solicitata, vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a candidaturilor. Conform L.346/2004, art.16, alin.2, I.M.M. pot depune doar 50% din valoarea garantiei mai sus mentionate. Garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordinul de plata trebuie vizat de catre banca emitenta) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in Fisa de date a achizitie.? conform art. 86/HGR nr.925/2006. Contul E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE: RO83BRDE040SV14134800400 deschis la BRD ? filiala Bacau. Nu se accepta fila cec sau depunere de numerar la caseria unitatii. Nu se accepta ordine de plata care nu sunt vizate de banca.Incadrarea in art 87 din HGR 925/2006 da dreptul autoritatii contractante de a retine garantia de particip. Garantia de buna executie in cuantum de 10% (5% pentru IMM-uri) din valoarea fiecarui contract , fara TVA. Modul de constituirea garantie de buna executie: Scrisoare de garantie bancara de buna executie sau alt instrument de garantare, emis in conditiile legii de osocietate bancara sau de o societate de asigurari sau prin retineri succesive, conform art. 90 din HGR 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Garantia de buna executie se constituie conform art 90 din HGR 925/2006.Este de preferat ca si garantiade buna executie sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12A;2- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare-Prezentare Formular 12B;3-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69indice1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- Prezentare Formular 13 APersoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Director General Adjunct: Frank Hajdinjak; Director General Adjunct: Livioara SUJDEA ; Director General Adjunct Radu Petre;Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de achizitie: Constantin Branza, Sergiu Gavriloaie, Paula Lucoiu, Fisca Maria, Vasile Angela, Cirstea Bogdan, Schwartz Codruta, Urcan Alin, Baier Veronica.
4. Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314 /2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta- Prezentare Formular 13 B;
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal 1. Certificat constatator (cuprinzand info actuale/reale la data limita de depunere a candidaturilor), in
original / copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa
Tribunalul teritorial.- Autoritatea contractanta va solicita ofertantilor castigatori inainte de transmiterea comunicarilor finale, in cazul in care se prezinta actul in
copie conforma cu originalul, prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original/copie legalizata.Pentru persoanele fizice autorizate documente de confirmare a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.Pentru persoanele fizice/juridice straine documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere
profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil
2. Atestat ANRE pentru proiectarea categoriilor de instalatii care fac obiectul SF precizat in tema de proiectare ? minim C1A, conform Ordinului ANRE 23/2013. Art 12 lit. h).Info privind asociatii(daca e cazul): Cerinta privind Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv autorizarea ANRE, este considerata indeplinita daca unul dintre asociati detine autorizarea solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute/presteze integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri
Cifra de afaceri - Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2010, 2011 si
2012). Candidatul va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 11.156 lei pt LOT 1; 8.853 lei pt LOT 2;10.955 lei pt LOT 3; 12.809 lei pt LOT 4; 9, 977 lei pt LOT 5; 10.263 lei pt LOT 6; 9.564 lei pt LOT 7; 11.705 lei pt LOT 8;13.092 lei pt LOT 9; 13.513 lei pt LOT 10; 8.718 lei pt LOT 11; 7.724 lei pt LOT 12; 13.163 lei pt LOT 13;
Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta lei/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat formularul aferent cifrei de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Personalul mediu angajat
Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Structura minima a personalului: Conducator tehnic - 1 persoana, inginer in specialitatea electroenergetica / electrotehnica /electro-mecanica /instalatii, electrician autorizat gradul IIIA (Ordin ANRE nr. 11/13.03.2013), autorizata dpdv al securitatii muncii (HG1146/2006);Responsabil cu managementul calitatii - 1 persoana cu studii superioare/medii, instruita in domeniul calitatii - prin cumul de functii;Responsabil cu securitatea si sanatatea muncii, S.U. si protectia mediului - 1 persoana instruita periodic in aceste domenii, conform prevederilor legale, cu studii superioare/medii autorizata dpdv al securitatii muncii (HG1146/2006)prin cumul de functii/prin contract;Proiectanti ? minim 2 persoane autorizate gradul III A (Ordin ANRE nr.11/13.03.2013), autorizata dpdv al securitatii muncii (HG1146/2006)prin cumul de functii/prin contract;Responsabil topo pentru ridicari topo si predare amplasamente retele electrice si constructiile aferente - 1 persoana - topometru - prin cumul de functii/prin contract.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formular aferent si CV-uri diplome/atestate (in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?)
Subcontractarea
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In situatia in care candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de servicii, are obligatia de a preciza :1.partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, respectiv indicarea procentajului din totalul serviciilor 2.indicarea activitatilor ce vor fi realizate de subcontractanti si valoarea acestora, 3.datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora 4.la incheierea contractului (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contract.
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat formular aferent
Cerinta privind experienta similara: ofertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, a caror valoare insumata sa fie cel putin egala cu 7.438 lei pt LOT 1; 5.902 lei pt LOT 2; 7.304 lei pt LOT 3; 8.539 lei pt LOT 4; 6.652 lei pt LOT 5; 6.842 lei pt LOT 6; 6.376 lei pt LOT 7; 7.803 lei pt LOT 8; 8.728 lei pt LOT 9; 9.009 lei pt LOT 10; 5.812 lei pt LOT 11; 5.150 lei pt LOT 12;8.775lei pt LOT 13. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - cerinta minima de calificare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare formulare aferente. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic - cerinta minima de calificare.. Ofertantul poate prezenta si distinct contracte/parti relevante din contracte conform prevederilor Ordinului ANRMAP nr 509/2011.
Informatii privind asociatii: In cazul in care un grup de operatori
economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa
indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin
cumul, cerintele privind capacitatea economico ? financiara si capacitatea
tehnica si/sau profesionala. Candidatul, in cazul in care este format dintr-o
asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o
declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata
castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi
prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului
Modalitatea de indeplinire
Se va depune completat formularul aferent
Cerinta 1: ISO 9001
Candidatul va depune Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de calitate, conform ISO 9001:2008 sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
se va depune in copie conform cu originalul Certificat ISO 9001 sau echivalent
Cerinta 2: ISO 14001
candidatul va depune Certificate emise de organisme independente prin care se atesta respectarea standardelor de protectie a mediului SR EN ISO 14001:2005, sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene; orice alte probe sau dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului, caz in care se va prezenta si raportul de audit emis de un organism de certificare
Modalitatea de indeplinire
se va depune in copie conform cu originalul Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2013 10:10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta nu doreste limitarea numarului de agenti economici. Toti agentii economici care indeplinesc cerintele de calificare vorfi selectati pentru etapa a II-a a procedurii. Conf. OUG 34/2006 - art.116- numarul minim al candidatilor calificati este 3. Conf. OUG 34/2006 -art.117- In cazul in care numarul candidatilor care indeplinesc criteriile de selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul departicipare, autoritatea contractanta are dreptul fie a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt departicipare b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare numai cu acel/aceicandidat/candidati care indeplineste/indeplinesc criteriile. Autoritatea contractanta va incheia contractul aferent fiecarui lot cu ofertantul care a prezentat oferta admisa cu pretul cel mai mic.Daca dupa etapa de negociere doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 au acelasi pret, se solicita oferta imbunatatita in plic inchis.Ofertele se departajeaza/evalueaza conform informatiilor de la IV.4.2.Solicitarile de clarificari se transmit pe adresa de e-mail [email protected]
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art 256 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.11.2013 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer