Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari Susani Limita judetul Olt, km. 0+000 23+850, Judetul Valcea.


Anunt de intentie numarul 12337/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel.0250732901/103, Email: [email protected], Fax: 0250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.cjvalcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru obiectivul de investitii Reabilitare si modernizare DJ 677 Madulari Susani Limita judetul Olt, km. 0+000 23+850, Judetul Valcea.
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de livrare sau de executare : Judetul Valcea: Comuna Alunu, Comuna Golesti, Comuna Muereasca, Comuna Runcu, Comuna Fartatesti, Comuna Pausesti, OrasBaile Olanesti
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 263, 931RON
Intocmirea documentatiei tenico-economice: Elaborare Proiect tehnic, Caiet de sarcini, Detalii executie si studii conexe pentru obiectivul de investitiiReabilitare si modernizare DJ 677 Madulari Susani Limita judetul Olt, km. 0+000 23+850, Judetul Valcea.
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 08.08.2008
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.7)
Informatii suplimentare
Documentatia tehnico economica va fi elaborata in fazele: -proiect tehnic+caiete de sarcini + detalii de executie + liste cu cantitatile de lucrari (formularele F1 F5) + grafic general de realizare a investitiei (formularul F6) + program de urmarire si control pe faze a lucrarilor;
-verificareadocumentatiei tehnice de un verificator atestat MLPAT pentru fazele PT+CS+DE, conform Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor-H.G.925/1995 publicata in M.O. 286/1995 si Legii 10/1995, privind calitatea in constructii;
-documentatiile pentru obtinerea avizelor si acordurilor pentru autorizatia de construire.-proiectul pentru autorizatie de construire (PAC)
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer