Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare documentatie tehnico-economica pentru realizarea Campusului Scolar Hida


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
160.055 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. 4 I INVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 26779/18.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 25726
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA HIDA (PRIMARIA COMUNEI HIDA)
Adresa postala: Hida, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru-Dorian Balota, Tel.0260.628565, Email: [email protected], Fax: 0260.628565
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare documentatie tehnico-economica pentru realizarea Campusului Scolar Hida
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: localitatea Hida, judetul Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea proiectelor tip de la firma desemnata de MEC;efectuarea studiilor geotehnice; elaborarea studiului de fezabilitate, elaborarea proiectului tehnic, adaptarea la teren a proiectelor tip insotite de detali de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, sistematizare interioara, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74225000-2 - Servicii de arhitectura, de inginerie si de masurare (Rev.1)
74233200-3-Servicii de inginerie geotehnica (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
160, 055RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1674 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 4 I INVEST S.A.
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STRADA DAVID PRODAN, NR.24, JUDETUL CLUJ, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400118, Romania, Tel.0264433565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160055.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1674 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 4 I INVEST S.A.
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STRADA DAVID PRODAN, NR.24, JUDETUL CLUJ, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400118, Romania, Tel.0264433565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160055.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1674 Denumirea: Contract de prestari servicii
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 4 I INVEST S.A.
Adresa postala: CLUJ-NAPOCA, STRADA DAVID PRODAN, NR.24, JUDETUL CLUJ, Localitatea: CLUJ-NAPOCA, Cod postal: 400118, Romania, Tel.0264433565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160055.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1674 Denumirea: Contract de prestari lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2007
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. 4 I INVEST SA
Adresa postala: strada David Prodan, nr.24, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400118, Romania, Tel.0264433565, Fax: 0264433565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160055.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos, Nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.02131004641, Email: [email protected], Fax: 02131004642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Salaj
Adresa postala: Str. T. Vladimirescu, Nr. 12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260611085
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Hida
Adresa postala: Str. P-ta Sfatului, Nr. 1, Localitatea: Hida, Cod postal: 457175, Romania, Tel.0260628301, Email: [email protected], Fax: 0260628565
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2008 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer