Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Elaborare expertize tehnice de specialitate , intocmire studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru podurile de pe urmatoarele drumuri judetene: DJ 177, km. 7+570,comuna M-rea Humorului, DJ 178A, km. 16+212, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 17+000,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
400.000 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L. Bacau
Anunt de atribuire numarul 90099/25.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Suceava
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr.36, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720026, Romania, Punct(e) de contact:  Catalina Micsunica Andronache, Tel. 0230210148, interior 206, Email:  [email protected].ro, Fax:  0230521536
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Elaborare expertize tehnice de specialitate , intocmire studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru podurilede pe urmatoarele drumuri judetene: DJ 177, km. 7+570, comuna M-rea Humorului, DJ 178A, km. 16+212, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 17+000, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 19+965, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+217, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+550, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 29+710, comuna Pirtestii de Jos, DJ 209G, km. 8+400, comuna Straja din judetul Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: podurilede pe urmatoarele drumuri judetene: DJ 177, km. 7+570, comuna M-rea Humorului, DJ 178A, km. 16+212, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 17+000, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 19+965, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+217, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+550, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 29+710, comuna Pirtestii de Jos, DJ 209G, km. 8+400, comuna Straja din judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare expertize tehnice de specialitate , intocmire studii de fezabilitate si proiecte tehnice pentru podurilede pe urmatoarele drumuri judetene: DJ 177, km. 7+570, comuna M-rea Humorului, DJ 178A, km. 16+212, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 17+000, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 19+965, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+217, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 21+550, comuna Todiresti, DJ 178A, km. 29+710, comuna Pirtestii de Jos, DJ 209G, km. 8+400, comuna Straja din judetul Suceava
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71322300-4-Servicii de proiectare a podurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
400, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4833
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4987/643 Denumirea: Contract de servicii
V.1) Data atribuirii contractului 8/16/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RUTIER CONEX XXI S.R.L. Bacau
Adresa postala:  str. I.L. Caragiale, nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600058, Romania, Tel. 0234/576.408, Fax:  0234/576.408
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 408000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 400000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2010 10:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer