Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare Harti de risc la nivelul judetului Buzau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
82.217 RON

Castigatorul Licitatiei: SEARCH CORPORATION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86457/27.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 73144
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Buzau
Adresa postala: municipiul Buzau, bd. N Balcescu, nr 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120260, Romania, Punct(e) de contact: -, Tel.0238/414112, In atentia: Cristina Grigore, Email: [email protected], Fax: 0238/725507, Adresa internet (URL): http: //www.cjbuzau.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Harti de risc la nivelul judetului Buzau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului/sediul Consiliului Judetean Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Harti de risc la alunecari de teren pentru unitati administrativ-teritoriale din judetul Buzau, respectiv redactare hartii de hazard scara 1 :25.000; 1 :50.000, redactarea hartii de risc de detaliu scara 1 :5.000 sau mai mare, evaluarea vulnerabilitatii elementelor expuse, ale pagubelor materiale si ale pierderilor umane, realizarea hartilor de risc prin suprapunerea tuturor datelor si aleinformatiilor acumulate, formularea propunerilor de solutii pentru reducerea riscului la alunecari de teren, se vor limita pe cat posibil interdictiile de construire: acestea vor fi prevazute in situatii bine justificate, sustinute prin studii de specialitate (studii geotehnice, geologice, stabilitate versanti), realizarea de harti de risc pentru sectiunea de drumuri judetene pentru comunele Gura Teghii, Lopatari, Viperesti si Zarnesti┬╗.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351000-3 - Servicii de prospectare geologica si geofizica si alte tipuri de prospectare stiintifica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
82, 216.57RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere:
2.
termen de executie
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11710 Denumirea: Elaborare Harti de risc la nivelul judetului Buzau
V.1) Data atribuirii contractului 11/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SEARCH CORPORATION S.R.L.
Adresa postala: SECTOR 1, STR. CADEREA BASTILIEI, NR.65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010613, Romania, Tel.0213164018, Email: [email protected], Fax: 0213165271, Adresa internet (URL): www.searchltd.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 100000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 82216.57 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul judetean Buzau - Biroul Achizitii Publice si Investitii
Adresa postala: Bd. N. Balcescu, nr. 48, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120620, Romania, Tel.0238-414112, Email: [email protected], Fax: 0238-725507, Adresa internet (URL): www.cjbuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2009 12:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer