Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare Plan de Management integrat pentru siturile ROSPA0028, ROSCI0186,ROSCI0297 si ROSCI0384, in cadrul proiectului "Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.127.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GREENVIRO SRL
Anunt de atribuire numarul 144008/05.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139749
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA MICROREGIUNEA VALEA NIRAJULUI
Adresa postala: Miercurea Nirajului, Localitatea: Miercurea Nirajului, Cod postal: 547410, Romania, Punct(e) de contact: Miercurea Nirajului, str.Trandafirilor nr.79, judetul Mures, Tel. +40 265571352, In atentia: d-lui ANTAL Zoltan, Email: [email protected], Fax: +40 235571334, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Elaborare Plan de Management integrat pentru siturile ROSPA0028, ROSCI0186, ROSCI0297 si ROSCI0384, in cadrul proiectului "Biodiverisiate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tirnavei Mici", cod SMIS-CSNR 37219
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Ariile protejate din Valea Nirajului si Tirnavei Mici
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se va realiza Planul de management integrat pentru siturile ROSPA0028, ROSCI0297, ROSCI0384 si ROSCI0186, arii naturale protejate aflate in zona: Dealurile Tarnavelor si Valea Nirajului, Padurile de Stejar Pufos de pe Tarnava Mare, Dealurile Tarnavei Mici? Biches si Raul Tarnava Mica, care include urmatoarele activitati: -Inventarierea, cartarea, si evaluarea starii de conservare a speciilor si stabilirea masurilor de conservare; -Inventarierea, cartarea si evaluarea starii de conservare a habitatelor si stabilirea masurilor de conservare; -Cartarea mediului fizic al siturilor; -Colectarea informatiilor cu privire la categoria de folosinta a terenurilor sistructura proprietatii; -Elaborarea propriu zisa a planului de management integrat; -Obtinerea aprobarii planului de management integrat;O descriere completa a serviciilor este disponibila in caietul de sarcini/ documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90712400-5 - Servicii de planificare a strategiei de gestionare sau de conservare a resurselor naturale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 127, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
203/N/15.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S020-031128din29.01.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 367N Denumirea: Elaborare Plan de Management integrat pentru siturile ROSPA0028, ROSCI0186, ROSCI0297 si ROSCI0384
V.1) Data atribuirii contractului 26.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GREENVIRO SRL
Adresa postala: str. Sighisoarei nr.21/8, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400336, Romania, Tel. 0734965826
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2129200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2127500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Biodiversitate si dezvoltare durabila in Valea Nirajului si a Tarnavei Mici"Cod SMIS-CSNR 37219POS Mediu, Axa prioritara 4
VI.2) Alte informatii
In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Asociatia Microregiunea Valea Nirajului-Nyaradmente
Adresa postala: Str. Trandafirilor nr.79, Localitatea: Miercurea Nirajului, Cod postal: 547410, Romania, Tel. +40 265571352, Email: [email protected], Fax: +40 265571334
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 18:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer