Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezil


Anunt de intentie numarul 16791/12.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LIVEZILE (PRIMARIA COMUNEI LIVEZILE- BISTRITA NASAUD)
Adresa postala: COMUNA LIVEZILE, STR. CAMINULUI, NR. 161, Localitatea: Livezile, Cod postal: 427120, Romania, Punct(e) de contact: Laurentiu Lengyel - 0744840324, Tel.0263/270220, Email: [email protected], Fax: 0263/270034
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate Publica locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Elaborare proiect tehnic, Detalii de executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor faza PT si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor Proiect integrat de investitii in comuna Livezile judetul Bistrita-Nasaud, reabilitare drum, retea de canalizare, constructie camin de batrani si realizarea unui atelier de ceramica populara - in comuna Livezile, judetul Bistrita-Nasaud
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de livrare sau de executare : Comuna Livezile, Jud. B-N
Cod NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: 307, 392RON
Servicii de proiectare tehnica
Impartire in loturi
Nu
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
71321000-4-Servicii de proiectare tehnica a instalatiilor mecanice si electrice pentru constructii (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 05.02.2010
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin PNDR, Masura 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.2) Alte informatii
Data limita pentru depunerea scrisorilor de intentie in vederea obtinerii caietului de sarcini: 28 ianuarie 2010 ora 16Data limita pentru primirea ofertelor :05 februarie 2010 ora 10
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmssf.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2010 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer